Pabi metal o Gymru i gaeau Fflandrys yng Ngwlad Belg

Cyhoeddwyd

Mae plant ysgol gynradd yn Abertawe wedi cwblhau eu rhan nhw wrth baratoi cofeb ryngwladol fydd yn cael ei chodi yn Ypres, Fflandrys, safle un o frwydrau mwyaf gwaedlyd y Rhyfel Mawr.

Gyda chymorth gofaint fe wnaeth disgyblion blynyddoedd pedwar a phump Ysgol Y Login Fach greu pabi metal fydd yn rhan o dorch i'w gosod ar gofeb newydd yng Ngwlad Belg.

Fe fydd y gofeb yn cael ei chwblhau a'i chodi yn Ypres ym Mis Medi.

Yn pwyso 12 tunnell fe fydd y yn saith metr o uchder.

Wrth droed y gofeb bydd cannoedd o babi dur, gwaith pobl a phlant o bedwar ban byd.

Dywedodd Ioan sy'n ddisgybl ym mlwyddyn pump fod y profiad wedi bod yn werth chweil.

"Ni wedi bod yn gwneud pabi o fetel ac mae hi yn bwysig i wneud hyn i gofio am y bobl a fu farw a phawb a fu farw yn y rhyfel."

Dywedodd Undeg Evans, pennaeth yr ysgol, fod y profiad wedi bod yn wych.

"Fe fydd pob pabi bach sy'n cael eu creu heddiw yn cael eu gosod mewn torch anferth sy'n rhan o'r gofeb yng Ngwlad Belg.

"Rwy'n credu er mai plant wyth i 11 yw'r rhain ac o bosib ddim yn sylweddol heddiw pa mor bwysig yw e, ond mewn blynyddoedd i ddod byddant yn sylwi pa mor ffodus maen nhw wedi bod."

Disgrifiad o’r llun,
Gof yn cynorthwyo'r disgyblion gyda'r gwaith
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y pabi metal yn cael eu gosod ar waelod y gofadail