Cyhoeddi manylion gŵyl Tafwyl 2016 yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Gyda mis yn i fynd nes y digwyddiad, mae trefnwyr gŵyl Gymraeg Caerdydd, Tafwyl wedi cyhoeddi rhaglen lawn yr ŵyl.

Dros gyfnod o wyth diwrnod bydd gwledd o gerddoriaeth, llenyddiaeth, bwyd a diod, digwyddiadau i ddysgwyr, a phlant yn cael eu cynnal ar draws y brif ddinas.

Bydd yr ŵyl yn cychwyn ar 25 Mehefin, gyda 40 o ddigwyddiadau mewn lleoliadau gan gynnwys Yr Hen Lyfrgell, Parc y Rhath, Chapter a'r Canna Deli.

Yn dilyn wythnos o ddigwyddiadau, bydd y prif ddigwyddiad yn cael ei gynnal yng ngerddi Castell Caerdydd ar 2-3 Gorffennaf, gydag amrywiaeth o'r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig.

Artistiaid

Rhai o'r artistiaid fydd yn ymddangos ar draws tri llwyfan fydd Maffia Mr Huws, Y Niwl, Pres Band Llareggub, Sŵnami, Candelas, Meic Stevens, Alys Williams, Colorama, Plu, Al Lewis a Huw M.

Bydd blas o gynnyrch Cymreig ar gael ym Mhabell Bwyd a Diod yr ŵyl hefyd, gyda sesiwn goginio gyda'r cogyddion Bryn Williams a Padrig Jones.

Mae uchafbwyntiau eraill yn cynnwys trafodaethau panel gyda Jon Gower, Beti George a Lowri Haf Cooke, a Chlwb Comedi Tafwyl gyda chomediwyr fwyaf cyffrous y sin.

Bydd mynediad i Gastell Caerdydd am ddim yn ystod y digwyddiad.

Dywedodd trefnydd yr ŵyl, Llinos Williams o Menter Caerdydd: "Dyma'r rhaglen orau a'r fwyaf rydym wedi rhoi at ei gilydd dros y deng mlynedd diwethaf.

"Mae amrywiaeth wych o weithgareddau ar gyfer pob oedran, sy'n arddangos y gorau o'r hyn sydd gan Gaerdydd, a Chymru i'w gynnig.

"Does unman gwell i ddal y gorau o'r sin Gymraeg ar hyn o bryd, ac i ddarganfod rhywbeth newydd."