Marwolaeth cefnogwr: Galwad i ail-edrych ar dystiolaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Terry Coles o'i anafiadau

Mae gweddw cefnogwr pêl-droed Abertawe, fu farw ar ôl cael ei sathru gan un o geffylau'r heddlu 16 mlynedd yn ôl, wedi galw am adolygiad o'r dystiolaeth.

Cafodd Terry Coles ei daro ger cae pêl-droed Rotherham yn 2000, ac fe ddaeth cwest i'r casgliad mai damweiniol oedd ei farwolaeth.

Mae cyfreithwyr sy'n gweithio i gwmni John Morse Solicitors yn galw am adolygiad o'r newydd, gan nad oedd canfyddiadau ymchwiliad corff rheoleiddio'r heddlu yn hysbys ar y pryd.

Mae'r BBC wedi gwneud cais am sylw gan Heddlu De Sir Efrog.

Dywedodd gweddw Mr Coles, Christine, ei bod yn gobeithio gofyn i'r heddlu "ailystyried y dystiolaeth" ac "ail-edrych ar yr holl faterion".

"Ar ddiwedd y dydd, does neb yn haeddu mynd i gêm i farw. Roedd yn ddamwain na ddylid erioed wedi digwydd," meddai.

"Rwy'n teimlo mai dyma ein cyfle olaf mewn gwirionedd. Does dim da yn dod o fod yn chwerw, rhaid i symud ymlaen â bywyd, ond roedd yn brofiad trawmatig iawn ac yn rhywbeth fydd bob amser gyda ni."

Cwest

Roedd Mr Coles wedi teithio i stadiwm Millmoor, Rotherham, gyda chefnogwyr Abertawe ar gyfer gêm olaf y tymor ar 6 Mai 2000.

Ond fe gafwyd problemau cyn y gêm rhwng cefnogwyr y ddau dîm, a bu farw Mr Coles ar ôl dioddef anafiadau i'w abdomen ar ôl cael ei daro gan geffyl yr heddlu.

Clywodd gwest yn Llys Ynadon Doncaster yn 2003 bod y digwyddiad yn anochel gan fod Mr Coles, oedd bedair gwaith dros y lefel yfed a gyrru ar adeg ei farwolaeth, wedi cerdded i lwybr y ceffyl.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Mrs Coles eisiau i'r heddlu edrych ar dystiolaeth newydd

Daeth adolygiad diweddarach gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu i'r casgliad bod gweithredoedd tri swyddog; yrr Uwcharolygydd Dave Turner, y Prif Arolygydd Paul Cropley a PC Dave Lindsay yn gyfystyr â "methiant yn eu dyletswydd".

Derbyniodd yr Uwcharolygydd Dave Turner rybudd llafar, ond ni chafodd unrhyw gamau eu cymryd yn erbyn y ddau arall, oedd wedi ymddeol a bellach yn amherthnasol i gôd disgyblu heddlu.

Fe aeth Mrs Coles ag achos sifil yn erbyn Heddlu De Sir Efrog, ond collodd hawliad am iawndal yn yr Uchel Lys yn 2005.

Cwmni John Morse Solicitors weithredodd ar ran Mrs Coles a'i theulu yn yr achos gwreiddiol, ac maent yn parhau i gefnogi ei galwad am adolygiad o'r dystiolaeth.

"Dylai Heddlu De Sir Efrog a'r IPCC ryddhau eu ffeiliau yn eu cyfanrwydd i Mrs Coles a'i chyfreithwyr i ystyried a ddylid gwneud cais i'r llys ganiatáu apêl yn erbyn canfyddiadau'r barnwr gwreiddiol," meddai'r cwmni.