Ffigyrau'r gwasanaeth ambiwlans wedi gwella

Cyhoeddwyd

Yn ôl ffigyrau mis Ebrill fe wnaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru lwyddo i ymateb i 71% o alwadau brys, lle mae bywydau mewn peryg, o fewn wyth munud.

Targed Llywodraeth Cymru yw fod o leiaf 65% o alwadau o'r fath, galwadau coch, yn cael eu hateb o fewn yr amser hwnnw.

Mae'n golygu fod y targed wedi ei gyrraedd ym mhob mis ers i'r system fonitro gael ei newid yn Hydref 2015.

Roedd yna amrywiaeth ym mherfformiad y byrddau iechyd lleol o 56.1% ym Mhowys i 80.3% yng Nghaerdydd a'r Fro.

Ym mis Mawrth fe lwyddodd y gwasanaeth i ymateb i 65.7% o alwadau coch o fewn yr amser penodedig.

Dywedodd llefarydd mai nod y system newydd yw gwella'r gwasanaeth i gleifion drwy flaenoriaethu'r cleifion sy'n wynebu'r risg fwyaf.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Vaughan Gething: "Er bod y galw'n cynyddu'n gyson, mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru unwaith eto wedi rhagori ar y targed o wyth munud ar gyfer ymateb i alwadau at bobl y mae eu bywydau yn y fantol.

"Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gweithio'n galed i wella'i berfformiad clinigol yn ogystal â'i allu i ymateb mewn ardaloedd gwledig fel Powys. Hoffwn i ddiolch i'r staff am eu hymdrechion."

Ymateb

Dywedodd Darren Millar, llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd, eu bod yn croesawu'r ffaith fod yr amseroedd wedi gwella ond eu bod yn bryderus am y sefyllfa mewn ardaloedd gwledig.

"Gydag ond 56% o ambiwlansys yn cyrraedd yr achosion mwyaf brys o fewn wyth munud - yn erbyn targed y llywodraeth sydd heb fod yn oruchelgeisiol o 65% - mae ymateb Bwrdd Iechyd Powys wedi gostwng 100% o'i gymharu â mis Mawrth."

Ychwanegodd fod y Ceidwadwyr am weld ffordd o fesur sy'n fwy cyson drwy wledydd y DU.

"Mae targedau presennol Cymru yn cuddio'r perfformiad go iawn sy'n wynebu gwasanaeth iechyd dan reolaeth wael."