'Cadair wedi ei defnyddio i ladd babi 17-mis-oed'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae rheithgor wedi clywed bod cadair o'r ardd wedi ei defnyddio i lofruddio babi 17 mis oed o Rhondda Cynon Taf.

Cafodd Finley Thomas anafiadau "trychinebus" i'w ben yn yr ymosodiad honedig a oedd, yn ôl yr erlyniad, yn "fwriadol a mileinig" gan gariad ei fam, Sean Buckley, yn ei gartref yn Nhonypandy.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod y fam, Chloe Thomas, 25, wedi honni bod ei mab wedi disgyn i lawr y grisiau.

Mae Mr Buckley, 28, yn gwadu llofruddio ac mae'r ddau yn gwrthod achosi creulondeb i berson ifanc o dan 16.

Fe ddangosodd Roger Thomas QC gadair i'r rheithgor a oedd, meddai, yn gyfrifol am achosi'r anafiadau i gefn pen Finley.

'Niewd'

"P'un ai cafodd ei daro ganddo neu cafodd ei roi yn erbyn arwyneb neu wal a chafodd ei daro, fedrwn ni ddim â dweud," meddai.

"Dyna'r gadair achosodd y niwed."

Clywodd y rheithgor bod y gadair wedi ei darganfod ger drws cefn y tŷ. Roedd y patrwm arni yn debyg iawn i'r marciau cleisio ar gefn pen Finley.

Cafodd y plentyn ifanc ei eni ar 30 Ebrill 2013 a'r tro diwethaf iddo weld doctor oedd Gorffennaf 2014.

Tan yr amser hwnnw, ni chafodd unrhyw gwestiwn ei godi ynghylch ei ddiogelwch.

'Celwyddau bwriadol'

Dywedodd Mr Thomas bod y fam wedi gwneud galwad 999 ar 23 Medi 2015 gan ddweud bod ei mab wedi "taro ei ben" ac yn "llipa".

Ychwanegodd: "Roedd Sean Buckley yn sefyll yn agos pan gafodd yr alwad ei gwneud. Cafodd ei glywed yn dweud, "fe ddisgynnodd o dop y grisiau i'r gwaelod".

"Roedd rhain yn gelwyddau bwriadol a maleisus."

Ar ôl iddo gyrraedd yr ysbyty roedd yna chwydd o 10cm x 10cm ar gefn pen y plentyn yn ogystal â chleisiau ar un o'i glustiau.

Clywodd y llys bod nifer o'r rheiny wedi eu hachosi yn yr wythnosau cyn ei farwolaeth.

Mae'r achos yn parhau.