Steddfod mewn rhifau

Cyhoeddwyd

Fe fyddwn ni'n clywed digon am gyntaf, ail a thrydydd yn ystod Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 ond dyma rai ffigyrau eraill sy'n adio at ein darlun o'r hyn sydd i'w ddisgwyl yn ystod yr wythnos i ddod.

Mae eisteddfodau cylch a sir rif y gwlith wedi bod yn digwydd dros Gymru ers mis Chwefror a'r enillwyr rhanbarthol - y goreuon o tua 40,000 o gystadleuwyr - ar eu ffordd i'r Fflint:

Mae'r maes eleni ar dir Ysgol Uwchardd y Fflint ac mae hen waith paratoi wedi bod i'w gael yn barod ar gyfer yr ŵyl:

Fydd y criw sy'n dod i'r Fflint yr un mor fwyteig ag oedden nhw yn Llancaiach Fawr yn 2015?

Ddegawd yn ôl roedd dros 90,000 yn hawdd yn dod i Eisteddfod yr Urdd gyda 100, 213 yn dod drwy'r giatiau yn ystod wythnos braf yn Llanerchaeron 2010.

Mae ffigyrau'r blynyddoedd diwethaf wedi bod islaw 90,000 gyda'r tywydd heb fod yn rhy garedig ambell flwyddyn. Faint fydd yn y Fflint 2016?

Disgrifiad o’r llun,
Ffigyrau o adroddiadau BBC Cymru yn seiliedig ar wybodaeth gan yr Urdd

Ac os ydych chi angen bws i'r maes, 28 yw'r rhif sy'n cyfri' (bysiau Fflint - Wrecsam, 28, 28A neu 28X) ac wrth y fynedfa mi fyddwn chi angen £15 i dalu am docyn i ddod i mewn, neu £7 i blant dros bedair oed.

Ond cyfrwch eich bendithion os ydych chi'n dod ar ddydd Sadwrn, gan y bydd cost mynediad yn hanner pris.

Joiwch a chofiwch 'dynnu' lot o luniau!