Aelodau undeb prifysgolion ar streic

Cyhoeddwyd

Mae aelodau Undeb y Brifysgol a Choleg (UCU) yn cymryd rhan mewn streic dau ddiwrnod mewn prifysgolion ar hyd Cymru a'r DU.

Mae aelodau'r UCU yn Wrecsam wedi ffurfio llinell biced ger prif fynedfa Prifysgol Glyndŵr yn y dref ddydd Mercher, gydag aelodau'r undeb hefyd yn gweithredu yng Nghaerdydd.

Mae cyflogwyr y gweithwyr yn y prifysgolion wedi disgrifio'r streic fel penderfyniad "siomedig".

Dywed yr undeb fod y cynnig o godiad cyflog o 1.1% yn "sarhad".

Mae aelodau'r undeb yn gwrthod gosod gwaith ychwanegol, gweithio yn lle cydweithwyr sy'n dioddef o salwch, a gweithio oriau ychwanegol ar ddyddiau Mercher.

Os na fydd cytundeb, mae aelodau wedi cytuno i weithredu diwydiannol eto yn y dyfodol, gan ganolbwyntio ar ddyddiau agored a seremonïau graddio ym mis Mehefin a Gorffennaf.

Mae'r undeb hefyd yn paratoi i osgoi marcio a gosod safonau gwaith myfyrwyr, fyddai'n dechrau yn yr hydref.

Dywedodd Cymdeithas Cyflogwyr y Prifysgolion a'r Colegau fod y cynnig "at, ac i rai, uwchben lefel fforddiadwy i sefydliadau addysg uwch a dyma'r cynnig gorau un fydd ar gael eleni".

Dywed y gymdeithas fod y cynnig yn golygu y byddai'r gweithwyr ar gyflogau isaf yn gweld cynnydd o dros 5%.