Tata: Disgwyl cyhoeddiad ar benisynau yn Nhŷ'r Cyffredin

Cyhoeddwyd

Mae disgwyl i weinidogion Llywodraeth Prydain gyhoeddi datganiad ysgrifenedig yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Iau, gyda'r nod o ystyried newid amodau cronfa bensiwn gweithwyr dur ym Mhrydain.

Mae'r gronfa yn cael ei ystyried yn un o brif feini tramgwydd y busnes i Tata ym Mhrydain. Mae yna le i gredu y gallai newid yr amodau wneud gwerthu'r busnes yn haws, neu hyd yn oed argyhoeddi Tata i gadw'i afael ar ei fusnes yn y DU.

Y nod yw newid amodau'r gronfa - sydd werth £15 biliwn - mewn ymdrech i ddiogelu'r diwydiant yn y DU, ond fe allai arwain at lai o bensiwn i weithwyr.

Fe fyddai unrhyw newid yn un dadleuol am y gallai rhai ei ystyried yn gynsail peryglus i'r dyfodol.