Hen ysbyty meddwl yn Ninbych ar werth mewn ocsiwn

Cyhoeddwyd

Bydd hen ysbyty meddwl Fictoraidd yng ngogledd Cymru yn cael ei werthu mewn ocsiwn ddydd Iau, gyda disgwyl iddo gostio tua £2.25m.

Daw hyn wedi i Gyngor Sir Ddinbych gael caniatâd pryniant gorfodol ar gyfer y safle yn Ninbych.

Roedd y cyn-berchennog y safle, Freemont (Denbigh) Ltd, wedi gwrthwynebu'r pryniant gorfodol.

Roedd dros 1,000 o staff yn cael eu cyflogi yn yr ysbyty cyn iddo gau yn 1995.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor y byddai angen iddyn nhw drafod gyda'r perchennog newydd os cafodd ei werthu cyn i'r pryniant gorfodol gael ei gadarnhau.

Mae'r safle 20 acer yn cael ei werthu gan gwmni arwerthwyr Allsops yn Llundain.