Cyfres deledu Y Gwyll i'w dangos ar deledu America

Cyhoeddwyd

Fe fydd y ddrama Y Gwyll/Hinterland i'w gweld ar deledu America yn fuan.

Mae'r cwmni teledu rhyngwladol all3media International wedi gwerthu'r gyfres gyntaf i American Public Television (APT).

Gwnaed y cyhoeddiad yn Efrog Newydd gan uwch gynhyrchydd y gyfres Ed Thomas, mewn digwyddiad wedi'i drefnu gan Brifysgol Aberystwyth ar gyfer cyn-fyfyrwyr.

Mae cast a chriw Y Gwyll ar hyn o bryd yn ffilmio'r drydedd gyfres yn ardal Aberystwyth, a bydd y gyfres newydd yn cael ei dangos yn gyntaf ar S4C ym mis Hydref.

Mi fydd y fersiwn Saesneg o gyfres gyntaf Y Gwyll yn cael ei dangos yn yr Unol Daleithiau o 30 Mehefin ymlaen.

Mae'r gyfres wedi cael ei gwerthu i wledydd ar draws y byd erbyn hyn, gan gynnwys: Yr Almaen, Yr Iseldiroedd, Norwy, Y Ffindir, Gwlad Belg, Slofenia, Ffrainc a Denmarc.

Mae Prif Weithredwr S4C, Ian Jones wedi croesawu'r newyddion: "Rwy'n hynod falch o lwyddiant Y Gwyll/Hinterland ac mae'n gyffrous clywed y bydd cynulleidfa eang yn yr UDA yn gallu mwynhau'r gyfres wych ar deledu gwasanaeth cyhoeddus. Mae poblogrwydd Y Gwyll yn tyfu o hyd, ac mae llwyddiant y gwaith wrth gael ei allforio dramor yn bwysig i S4C ac i Gymru - gan godi proffil y wlad a'n diwydiannau creadigol.