Canwr roc yn serennu yng nghyngerdd agoriadol yr Urdd

Cyhoeddwyd

Roedd y seren roc Mike Peters yn rhan o'r perfformiad yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd yn nhref y Fflint nos Sul.

Roedd canwr o Ddiserth, sydd ar daith yn yr Unol Daleithiau, wedi dychwelyd i Gymru er mwyn cymryd rhan yn yr achlysur.

Yn ymuno ag ef oedd un o sêr Broadway, Mark Evans, y ddeuawd glasurol Richard ac Adam, a'r gantores Caryl Parry Jones.

Dywedodd Mike Peters, prif leisydd The Alarm: "Rwyf ar daith yn UDA ar hyn o bryd ac yn dychwelyd i Brydain ddiwedd y mis i fynd ar daith yno.

"Alla i ddim meddwl am ffordd well o orffen y daith na dychwelyd i Gymru i berfformio gyda Chôr talentog Cytgan ac ar brif lwyfan Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint."

Roedd dau fab y canwr, Dylan ac Evan, hefyd yn cymryd rhan yn yr Ŵyl.

'Sêr y dyfodol'

"Mae'r ddau wrth eu bodd yn canu, chwarae'r gitâr a'r piano a bydd Dylan yn cystadlu yn yr Eisteddfod gydag Ysgol Glan Clwyd, felly bydd yn ddigwyddiad teuluol go iawn."

Mae Eisteddfod Sir y Fflint yn cael ei chynnal ar dir ger Ysgol Uwchradd Fflint, rhwng 30 Mai a 4 Mehefin.

Hefyd yn cymryd rhan yn y cyngerdd yn y pafiliwn roedd Côr Hŷn ac Iau Cytgan Clwyd, Côr Ysgol Maes Garmon, Band Jazz Castell Alun a phlant a phobl ifanc yr ardal sydd yn y sioeau cerdd.

Roedd y cyngerdd yn cael ei ddangos yn fyw ar S4C.