Cwest: Dynes wedi marw o alergedd i gyffur mewn ysbyty

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Philippa Gillespie ym mis Ionawr 2014

Mae crwner wedi dyfarnu bod dynes oedd ag alergedd i benisilin wedi marw ar ôl cael y cyffur gan staff ysbyty drwy gamgymeriad.

Clywodd y cwest i farwolaeth Philippa Gillespie, 59, ei bod wedi cael penisilin, er iddi ddweud wrth bum person gwahanol fod ganddi alergedd i'r cyffur.

Cafodd Ms Gillespie ei chludo i Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd ar 8 Ionawr 2014 gyda symptomau oedd yn gysylltiedig â chanser terfynol i'w hysgyfaint.

Bu farw dridiau yn ddiweddarach ar ôl cael presgripsiwn am Augmentin, er bod yr alergedd wedi ei nodi yn ei nodiadau meddygol.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cyfaddef bod methiannau yn y gofal a gafodd Ms Gillespie.

Wrth gofnodi rheithfarn naratif, dywedodd y crwner Mark Layton: "Bu farw Philippa Gillespie o alergedd i benisilin gafodd ei roi drwy gamgymeriad gan staff ysbyty."

'Dim ffarwel'

Wedi ei marwolaeth, fe ysgrifennodd ei phartner Ron Conolly, o Hwlffordd, i'w doctor a'i AS lleol, Stephen Crabb, am y gofal a'r driniaeth a gafodd Ms Gillespie yn Llwynhelyg.

"Roedd hi'n gwybod mai 2014 fyddai ei blwyddyn ola' hi, ond doedden ni ddim yn disgwyl iddi fynd fel yna, doedd yna ddim amser i ffarwelio," meddai wrth y BBC.

Roedd ei alergedd "yn ei nodiadau ac fe ddywedodd wrth bum person gwahanol", ychwanegodd.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Roy Connolly nad oedd "amser i ffarwelio"

"Doeddwn i jyst ddim yn deall sut y gallai doctor ddarllen y nodiadau, rhoi'r feddyginiaeth, oedd yn cynnwys penisilin, gan beidio gwirio am yr alergedd, ac yna i'r brif nyrs, oedd yn gwybod am yr alergedd, yna i'w weinyddu."

Dirywiad 'yn syth'

Cafodd Ms Gillespie gyffur Augmentin oherwydd pryder ei bod yn dioddef o sepsis.

Ar ôl i'r nyrs roi'r cyffur, dywedodd Ms Gillespie ei bod yn teimlo'n wael a chafodd ei thrin am sioc anaffylactig.

Fe gafodd hi ataliad ar y galon a bu'n rhaid iddi gael ei hadfywio. Ddaeth hi ddim at ei hun a bu farw ar 11 Ionawr.

Bu ymchwiliad gan yr heddlu a Bwrdd Iechyd Hywel Dda, a dywedodd adroddiad y bwrdd: "Roedd dirywiad y claf i'w weld yn syth ac yn ymddangos yn gysylltiedig ar ôl cael Augmentin."

Daeth i'r casgliad bod y meddyg wedi "methu ag ymgynghori gyda'r dogfennau perthnasol gan sicrhau ymarferion diogel" a bod y nyrs wedi "methu â glynu wrth y dulliau cywir yn ystod y gwirio a gweinyddu'r dulliau".

'Effaith dinistriol'

Ffynhonnell y llun, Ceridwen

Cafodd Mr Connolly ymateb i'w lythyr gan ddirprwy brif weithredwr y bwrdd iechyd, Joe Teape.

Mae'r llythyr, sydd wedi dod i law'r BBC, yn dweud: "Roedd y safon o gadw cofnod yn ystod yr asesiad cychwynnol ac wedi sioc anaffylactig Ms Gillespie yn is na'r safonau mae'r bwrdd iechyd yn eu disgwyl.

"Mae'r bwrdd iechyd yn cyfaddef bod atebolrwydd yn bodoli ar sail bod yna fethiant i lynu tuag at bolisïau'r bwrdd iechyd a'r drefn gywir gan y staff meddygol a nyrsio."

Ychwanegodd; "Rwy'n ymddiheuro i chi am y methiannau sydd wedi eu hadnabod yn y gofal a'r driniaeth. Allai ddim dychmygu'r effaith dinistriol mae hwn wedi cael arnoch chi a'ch meibion.

"Rwy'n gobeithio eich bod wedi eich sicrhau bod ymchwiliad manwl wedi ei gynnal ac ein bod wedi gweithredu ar frys er mwyn sicrhau na fydd digwyddiad tebyg yn digwydd yn y dyfodol."