BBC: Week In Week Out heb 'archwilio safbwyntiau'

Cyhoeddwyd

Mae BBC Cymru wedi cyfaddef nad oedd rhaglen materion cyfoes gafodd ei darlledu wedi archwilio safbwyntiau gwahanol yn ddigonol.

Dywedodd BBC Cymru bod sawl cwyn wedi eu gwneud yn dilyn rhaglen Week In Week Out nos Fawrth, oedd yn edrych ar gost cyflwyno safonau newydd yn ymwneud a'r iaith Gymraeg yn y sector gyhoeddus.

Mae Comisiynydd y Gymraeg eisiau "cyfarfod brys" gyda chyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, ac mae hi wedi gwneud cais hefyd i Elan Closs Stephens, Ymddiriedolwr Cymru ar fwrdd y BBC.

Mewn datganiad, fe wnaeth y BBC "gydnabod na wnaeth yr ymchwiliad hwn archwilio'r gwahanol safbwyntiau yn ddigonol" a dywedodd llefarydd bod y gorfforaeth yn delio gyda chwynion yn unol â'r drefn arferol.

'Trafod ymateb y gynulleidfa'

Mae'r safonau iaith yn gosod dyletswyddau ar sefydliadau gan egluro sut mae angen iddyn nhw ddefnyddio'r Gymraeg mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Yn 'The cost of saving the Welsh language', roedd Cyngor Torfaen wedi amcangyfrif y byddai cyflwyno'r safonau yn costio tua £868,000.

Mae'r comisiynydd yn dweud ei bod eisiau trafod "ymateb y gynulleidfa" gyda BBC Cymru yn sgil y rhaglen.

Mae'r corff sy'n arolygu darlledu OFCOM hefyd yn asesu'r cwynion am y rhaglen ar sail "tegwch".

Ymddiheurodd BBC Cymru cyn i'r rhaglen gael ei darlledu ar ôl cyfaddef bod y data gafodd ei ddefnyddio ynghylch cost safonau'r Gymraeg "ddim yn gadarn".

'Rhaglen unochrog'

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Mr Talfan Davies gan ofyn i BBC Cymru "ymddiheuro am ddarlledu'r rhaglen wallus a rhagfarnllyd hon".

Mae'r mudiad yn dweud yn y llythyr: "Credwn fod y rhaglen yn unochrog, yn cynnwys nifer o anghywirdebau, mi aeth ati'n fwriadol i greu tensiwn rhwng cymunedau er mwyn cael sylw, ac roedd yn dangos tuedd cyffredinol yn erbyn y Gymraeg.

"Credwn fod y rhaglen yn ei chyfanrwydd yn enghraifft o newyddiaduraeth ar ei gwaethaf sy'n llawer is ei safon na'r hyn a ddisgwylir gan y BBC."

Dywed llefarydd ar ran BBC Cymru: "Rydym wedi derbyn nifer o gwynion am ymchwiliad Week In Weet Out, a ddarlledwyd ddydd Mawrth, Mai 24 a byddwn yn delio â hwy yn unol â threfn gwynion y BBC.

"Mae gan y tîm enw da am gynhyrchu adroddiadau o'r radd flaenaf ond rydym yn cydnabod na wnaeth yr ymchwiliad hwn archwilio'r gwahanol safbwyntiau yn ddigonol yn eu hymdriniaeth o'r Mesurau Iaith newydd."