Swyddi 'dan fygythiad' ym mhapur newydd y Daily Post

Cyhoeddwyd

Mae wyth o swyddi "dan fygythiad" yn y Daily Post fel rhan o gynllun i ail-strwythuro staff, yn ôl cyhoeddwr y papur newydd.

Un o'r rheiny yw'r unig ohebydd sydd â swyddfa yn y Cynulliad ym Mae Caerdydd.

Dywedodd cwmni Trinity Mirror y byddai chwe rôl newydd yn cael eu creu, a fyddai'n cynnwys gohebydd gwleidyddol wedi ei leoli yng ngogledd Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni bod y newidiadau yn "rhan o waith parhaus i roi'r adnodd cywir ar waith er mwyn darparu newyddion mae'r gynulleidfa eisiau, pryd maen nhw eisiau, gan sicrhau ein bod yn parhau i weithredu yn effeithlon".

Yn gynharach yn y mis fe gyhoeddodd Trinity Mirror y byddai nifer o swyddi yn cael eu colli o fewn y South Wales Evening Post, papur newydd sydd wedi ei leoli yn Abertawe.

Wrth ymateb, dywedodd undeb yr NUJ bod y cynllun yn "cadarnhau ein pryderon bod y grŵp yn symud oddi wrth newyddiaduraeth sy'n herio'r rhai sydd mewn grym ac yn dal cyrff cyhoeddus i gyfrif".

Ychwanegodd cadeirydd grŵp yr NUJ o fewn Trinity Mirror, Martin Shipton: "Mae lleihau newyddion o safon yn strategaeth beryglus sy'n peryglu bodolaeth newyddiaduraeth o werth.

"Rydym yn galw ar reolwyr Trinity Mirror i ystyried oblygiadau'r hyn y maen nhw'n ei gynnig yn ofalus iawn."