Enwi dyn aeth ar goll o long

  • Cyhoeddwyd
Marian NeaguFfynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
Disgrifiad o’r llun,
Mae Marian Neagu yn dod o Rwmania

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi enwi dyn aeth ar goll o long oddi ar arfordir Sir Benfro ddydd Iau. Mae Marian Neagu yn 29 oed ac yn dod o Rwmania.

Mae'r heddlu'n parhau i chwilio amdano ac mae swyddogion wedi gofyn i aelodau'r cyhoedd am eu cymorth i ddod o hyd iddo. Mae'n 5'7" o daldra gyda gwallt tywyll.

Mae'n debyg ei fod yn gwisgo ei ddillad ei hun yn hytrach na dillad gwaith y llong yr oedd yn gweithio arni ar y pryd, ond dyw hyn heb gael ei gadarnhau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ar ôl i griw'r llong sylweddoli bod Mr Neagu ar goll.

Fe gafodd ei weld ar y llong amser cinio, ryw dri chwarter awr cyn iddi gyrraedd Doc Penfro o Iwerddon.

Ond ychydig oriau'n ddiweddarach fe wnaeth staff sylweddoli nad oedd y dyn wrth ei waith.

Fe wnaeth y gwasanaethau brys ddechrau chwilio amdano ddydd Iau cyn rhoi'r gorau iddi am 22:00.

Dywedodd gwylwyr y glannau eu bod wedi gohirio'r ymgyrch nes y bydd gwybodaeth newydd yn dod i'r fei.

Ffynhonnell y llun, John Lucas

'Dim tystiolaeth'

Roedd hofrennydd Gwylwyr y Glannau o Sain Tathan a badau achub wedi cael eu galw i gynorthwyo'r chwilio.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni nad oes "unrhyw dystiolaeth uniongyrchol fod y dyn wedi disgyn i'r môr".

"Does gennym ni ddim rheswm i ddod i unrhyw gasgliadau ar hyn o bryd ac rydyn ni'n gobeithio y bydd yn cael ei ddarganfod yn fyw ac yn iach," meddai.

"Mae'n bosibl ei fod wedi cerdded i oddi ar y gwch ym Mhenfro."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gyda swyddfa'r heddlu yn Noc Penfro gan ffonio 101 a defnyddio'r cyfeirnod DP-20160526-246.