Achos newydd Ched Evans i gael ei gynnal ym mis Hydref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Bydd achos newydd y pêl-droediwr Ched Evans yn cael ei gynnal ym mis Hydref.

Yn y Llys Apêl yn Llundain fis diwethaf, fe wnaeth y cyn-chwaraewr rhyngwladol ennill apêl yn erbyn ei euogfarn am dreisio.

Cafodd ei garcharu yn 2012 ar ôl i reithgor ei gael yn euog o dreisio dynes 19 oed mewn gwesty ger Y Rhyl.

Mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener, dywedodd Barnwr yr Uchel Lys, Nicola Davies y byddai achos newydd y gŵr 27 oed yn dechrau ar 4 Hydref 2016, gyda disgwyl iddo bara pythefnos.

Fe wnaeth Evans siarad yn y llys i gadarnhau ei enw ac i bledio'n ddieuog.

Fe wnaeth y cyn-ymosodwr Sheffield United dreulio hanner ei ddedfryd pum mlynedd dan glo cyn cael ei ryddhau ym mis Hydref 2014.

Straeon perthnasol