Oriel y Mis: Mai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Hen chwarel Dorothea, Dyffryn Nantlle yn yr hwyr
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Y ffordd i'r hen gapel, Cwmorthin
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Rhaeadrau ar afon Blaen Taf Fawr, Bannau Brycheiniog
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Creigiau patrymog ar draeth Dwnrhefn, Southerndown
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Ynys Llanddwyn o Fae Malltraeth
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Gludlys Arfor (Sea Campion) ar Ynys Llanddwyn
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Clustog Fair yn ei binc a'i borffor ar yr Ynys
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Bae Llanddwyn ac Eryri gan edrych o Ynys Llanddwyn
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Rhaeadr Ddu, Ganllwyd mewn llif
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
"Dyfod pan ddêl y gwcw…." Clychau'r Gog yng ngolau'r hwyr ar y Wenallt, Caerdydd
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Gwyrdd a glas ar y Wenallt
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Bore cymylog, Penmon
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Olion yr hen ddiwydiant llechi, Dinorwig ger Llanberis
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Anialwch y Sahara, Moroco fin nos, yn ystod taith gerdded Ymchwil Canser Cymru
Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
Llwytho'r camel wrth i'r wawr dorri, ar gyfer diwrnod arall o gerdded drwy'r Sahara