Lluniau'r Urdd: Dydd Llun

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Diwrnod perffaith i godi castell tywod! Mae Ianto'n mwynhau ar y Maes.
Disgrifiad o’r llun,
Caryl Parry Jones ydy Llywydd y dydd, ddydd Llun. “Cofiwch am Sir y Fflint ar ôl yr wythnos yma,” oedd ei neges ar faes yr Eisteddfod.
Disgrifiad o’r llun,
Awyr las dros Y Fflint wrth i ymwelwyr cynta'r Eisteddfod gyrraedd fore Llun
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r teulu Nneji o Fangor, sy’n wreiddiol o Nigeria, yn mwynhau'n fawr ar eu hymweliad cynta' ag Eisteddfod yr Urdd.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ifan o Langefni ar ben y byd, neu o leia' yn uchel ar ysgwyddau ei dad, Carwyn, yn mwynhau'r Steddfod.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Carys o Lanerfyl yn cystadlu yng nghystadleuaeth 'Cogurdd' ar y Maes, mae'r gogyddes Beca Lyne-Pirkis yn beirniadu.
Disgrifiad o’r llun,
Y cyflwynydd ac actor 'Sbarc', rhaglen Wyddonol Cyw, Tudur Phillips, gyda Dr Gwenno Ffrancon a Mistar Urdd yn agor y babell Wyddoniaeth, GwyddonLe fore Llun
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Garry Owen a thîm Taro'r Post yn darlledu'r rhaglen yn fyw ar BBC Radio Cymru o'r Maes ddydd Llun.
Disgrifiad o’r llun,
C'mon Cymru! Pobl ifanc yn chwarae pêl-droed bwrdd.
Disgrifiad o’r llun,
Y band gwerin Plu yn perfformio'n fyw
Disgrifiad o’r llun,
George Dolan, sy'n 18 oed ac yn ei flwyddyn olaf yn Ysgol Brynhyfryd yn Rhuthun, yw enillydd Y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016.
Disgrifiad o’r llun,
Cymeriadau Cyw Dona Direidi a Ben Dant yn diddanu'r dorf
Disgrifiad o’r llun,
Hwyl yn y ffair
Disgrifiad o’r llun,
Y band Brigyn yn swyno'r dorf

Hefyd gan y BBC