Troseddau rhyw: 14 dyn yn y llys

Cyhoeddwyd

Mae 14 dyn wedi ymddangos ger bron Llys y Goron yr Wyddgrug i wynebu 45 o gyhuddiadau gan gynnwys troseddau rhyw difrifol.

Cafodd y dynion eu harestio yn dilyn cyrch gan yr heddlu yn ardal Chemistry Lane, Sandycroft, Glannau Dyfrdwy.

Mae'r trosedddau honedig yn ymwneud ag ymosodiadau ar ddwy ferch rhwng 2009 a 2015.

Mae'r cyhuddiadau yn cynnwys treisio a masnachu pobl.

Gan fod cymaint o ddynion wedi eu cyhuddo, fe benderfynnodd y barnwr y dylid cynnal dau achos llys yn ystod 2017.

Mae'r dynion sydd rhwng 18 a 31 oed, yn hannu o gyfeiriadau yn Sir y Fflint, Swydd Caer a Swydd Amwythig.

Mae'r dynion yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn.