Galwadau ffug mewn ysgolion: Heddlu'n ymchwilio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Geograph

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi cyfres o fygythiadau ffug fod ffrwydron wedi eu gadael mewn ysgolion ar draws de Cymru.

Fe gafodd Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd ac Ysgol Gynradd Gwyrosydd yn Abertawe eu gwagio fore Gwener "fel mesur rhagofal".

Dywedodd Heddlu De Cymru fod yr achosion ymhlith cyfres o "gyfathrebiadau ffug maleisus" i ysgolion ar draws yr ardal ddydd Gwener.

Mae'r galwadau yn dilyn rhai ffug tebyg yng Ngogledd Iwerddon ac yn Lloegr.

Dywedodd pennaeth Ysgol yr Eglwys Newydd, Huw Jones -Williams: "Mae pawb o gymuned yr ysgol yn ddiogel ac yn iach, ac mae ymddygiad pob myfyrwyr ar y ddau safle wedi bod yn rhagorol drwy'r cyfan.

"Mae gwersi yn yr ysgol, bellach wedi ail-ddechrau ... Bydd yr holl arholiadau a drefnwyd yn digwydd y prynhawn yma, a bydd camau yn cael eu cymryd i sicrhau nad oes unrhyw un o'r ymgeiswyr dan anfantais. "

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu eu bod yn cymryd galwadau ffug yn "ddifrifol dros ben".