Dyn mewn coma ar ôl disgyn o falconi tra ar ei wyliau

  • Cyhoeddwyd
Andrew Phillips

Mae dyn o Gymru mewn coma yn yr ysbyty ar ôl disgyn o falconi ar ei noson gyntaf ar wyliau gyda'i ffrindiau yn Magaluf, Sbaen.

Fe ddioddefodd y tad i ddau o blant, Andrew Phillips o Gasnewydd, anafiadau difrifol i'w ben yn dilyn y cwymp.

Mae ei deulu wedi hedfan allan i fod wrth ei wely yn yr ysbyty.

Roedd yr adeiladwr 25 oed, yn aros gyda grŵp o ffrindiau pan ddisgynnodd o falconi ei ystafell ar lawr cyntaf y gwesty.

Daeth gweithiwr o'r gwesty o hyd iddo ar y lawnt yr adeilad. Cafodd ei ruthro i Ysbyty Espases Mab, yn Palma, gerllaw.

Dywedodd ei fam, Joanne Phillips, 45 oed, fod ei mab mewn "cyflwr difrifol" ond nid yw ei fywyd mewn peryg.

"Cafodd ei roi mewn coma, ar ôl i feddygon sylweddoli fod wedi ei ymennydd yn gwaedu."

Dywedodd hefyd fod tad Andrew, Peter Davies, 45 oed, wedi hedfan allan i Mallorca ddydd Iau i fod wrth ei wely.