Cwynion am ymddygiad mewn atyniadau yn Sir Gâr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Gaerfyrddin

Mae cais wedi ei wneud i bobl sy'n ymweld â dau atyniad poblogaidd yn Sir Gaerfyrddin i barchu'r ardaloedd yn dilyn cwynion am wersylla'n anghyfreithlon a materion eraill.

Yn ôl Cyngor Sir Gaerfyrddin fe gododd problemau ym Mharc Gwledig Penbre a Pharc Arfordirol y Mileniwm ger Llanelli.

Mae'r cwynion yn ymwneud â gwersylla'n anghyfreithlon, pysgota, cynnau tân, baw cŵn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae modd i unrhyw un sydd yn gweld ymddygiad o'r fath gwyno i staff y parciau neu ffonio'r heddlu ar 101.