Gwrthdrawiad Y Barri: Apêl am dystion

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion ar ôl i blentyn deg oed gael anafiadau difrifol ar ôl cael ei daro gan gar yn Y Barri ddydd Gwener.

Fe gafodd y plentyn ei daro gan gar Renault Clio du wrth gerdded ar Ffordd Court tua 17:50

Mae'n cael triniaeth yn yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.