Staff Ambiwlans: Llai o absenoldeb

Cyhoeddwyd

Mae nifer y staff ambiwlans sydd yn colli gwaith oherwydd salwch ar ei lefel isaf ers 2012, yn ôl yr ystadegau diweddaraf.

Fe gyrhaeddodd y ffigyrau uchafbwynt o dros 8.3% yn 2014 o'i gymharu â 7% ar gyfer 2015.

Mae'r canran yn parhau yn uwch na'r ffigwr ar gyfer holl weithwyr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Yn y gorffennol, bu honiadau fod staff yn absennol oherwydd pwysau gwaith.

Dywedodd Claire Vaughan o Ymddiriedolaeth y Gwasanaeth Ambiwlans fod natur y swydd, weithiau, yn cael dylanwad ar eu perfformiad.

"Tra nad ydym yn gwbl hapus gyda'r lefel o absenoldeb, rydym yn hapus fod y sefyllfa yn gwella."

Dywedodd Darron Dupre o undeb Unsain ei fod yn croesawu'r ffigyrau, gan ganmol gwaith y prif weithredwr, Tracy Myhill.

"Fe wnaeth Tracy, drwy weithio yn agos gyda'r unedau, liniaru'r pethau oedd yn achosi salwch neu bwysau gwaith yn enwedig cyn 2013, pan gododd lefelau i 9%."