Yr Urdd a BT: Cymru ddigidol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Prif Weithredwr yr Urdd eisiau i aelodau'r mudiad fod ar flaen y gad yn y byd cyfathrebu

Mae'r Urdd a BT Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn cydweithio, er mwyn sicrhau fod y dechnoelg ddiweddara' ar gael ymhob un o swyddfeydd a gwersylloedd y mudiad.

Ar faes Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint ddydd Mawrth, fe ddywedodd Cyfarwyddwr BT Cymru, Alwen Williams fod y bartneriaeth yn cyd-fynd a'i gweledigaeth o weld Cymru cwbl ddigidol.

Ychwanegodd Prif Weithredwr yr Urdd, Sioned Hughes ei bod hi'n awyddus i sicrhau fod y mudiad a'r aelodau ar flaen y gad yn y byd cyfathrebu pan fyddant yn dathlu'r 100 yn 2022, ac y bydd y bartneriaeth hon yn hwb i hynny.

Mwy o gyfleoedd

Ynghyd â chydweithio a chynghori'r Urdd ar eu systemau cyfathrebu, bydd y cynllun hefyd yn ceisio sicrhau fod gan aelodau'r Urdd y sgiliau digidol sylfaenol i ffynnu heddiw.

Bydd y ddau fudiad yn cynyddu cyfleodd i aelodau ddefnyddio sgiliau digidol megis codio ym mhob adran ac aelwyd yng Nghymru.

Fe ddywedodd Alwen Williams wrth Cymru Fyw fod yr Urdd yn fudiad gwerthfawr iddi hi'n bersonol, gan ei fod wedi "cynnig profiadau, gwneud ffrindiau ac ehangu gorwelion" pan oedd hi'n aelod yn yr ysgol.

Oherwydd hynny, meddai, mae'n bwysig fod yr Urdd "yn parhau i fod yn gyfoes" i aelodau'r dyfodol.