Eisteddfod yr Urdd dydd Llun // Monday at the Urdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Diwrnod perffaith i godi castell tywod! Mae Ianto'n mwynhau ar y Maes. // A perfect day to build sand castles! Ianto is loving the warm weather at the Urdd on Monday.
Disgrifiad o’r llun,
Caryl Parry Jones ydy Llywydd y dydd, ddydd Llun. “Cofiwch am Sir y Fflint ar ôl yr wythnos yma,” oedd ei neges ar faes yr Eisteddfod. // Caryl Parry Jones is Monday's Urdd President of the day. She calls for people to remember Flintshire after the Eisteddfod has left the area.
Disgrifiad o’r llun,
Awyr las dros Y Fflint wrth i ymwelwyr cynta'r Eisteddfod gyrraedd fore Llun. // Blue sky over the Urdd Maes on Monday.
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r teulu Nneji o Fangor, sy’n wreiddiol o Nigeria, yn mwynhau'n fawr ar eu hymweliad cynta' ag Eisteddfod yr Urdd. // The Nneji family from Bangor, but originally from Nigeria, are visiting the Urdd Eisteddfod for the first time, and are having a great day.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Carys o Lanerfyl yn cystadlu yng nghystadleuaeth 'Cogurdd' ar y Maes, mae'r gogyddes Beca Lyne-Pirkis yn beirniadu. // The Great British Bake Off finalist Beca Lyne-Pirkis is the adjudicator in the cookery competition, Cogurdd.
Disgrifiad o’r llun,
Y cyflwynydd ac actor 'Sbarc', rhaglen Wyddonol Cyw, Tudur Phillips, gyda Dr Gwenno Ffrancon a Mistar Urdd yn agor y babell Wyddoniaeth, GwyddonLe fore Llun. // The opening of the Science tent, GwyddonLe on the Maes on Monday.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Garry Owen a thîm Taro'r Post yn darlledu'r rhaglen yn fyw ar BBC Radio Cymru o'r Maes ddydd Llun. // Garry Owen and BBC Radio Cymru's Taro'r Post team broadcasting from the Eisteddfod.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ifan o Langefni ar ben y byd, neu o leia' yn uchel ar ysgwyddau ei dad, Carwyn, yn mwynhau'r Steddfod. // On top of the world! Ifan has a great view of the field from up there!
Disgrifiad o’r llun,
C'mon Cymru! Pobl ifanc yn chwarae pêl-droed bwrdd. // Come on Wales! Young people enjoying a game of table football.
Disgrifiad o’r llun,
Y band Plu yn perfformio'n fyw. // Siblings Elan, Marged and Gwilym Rhys form the alternative folk music band 'Plu', performing live at the Urdd on Monday.
Disgrifiad o’r llun,
George Dolan, sy'n 18 oed ac yn ei flwyddyn olaf yn Ysgol Brynhyfryd yn Rhuthun, yw enillydd Y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016. // George Dolan, an 18 year old pupil at Ysgol Brynhyfryd, Ruthin wins the Composer's Medal at Flintshire's Urdd National Eisteddfod on Monday.
Disgrifiad o’r llun,
Cymeriadau Cyw Dona Direidi a Ben Dant yn diddanu'r dorf // S4C's Cyw characters Dona Direidi and Ben Dant attracting the crowds as always.
Disgrifiad o’r llun,
Hwyl yn y ffair // The funfair
Disgrifiad o’r llun,
Brigyn yn swyno'r dorf // The band Brigyn - brothers Ynyr and Eurig Roberts, singing on one of the many performing stages

Hefyd gan y BBC