Denu myfyrwyr o America i astudio yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae prifysgolion Cymru yn gobeithio denu mwy o fyfyrwyr o America, ar ôl gweld cynnydd o bron i 25% yn y niferoedd yn ystod y pedair blynedd diwethaf.

Mae disgwyl i gynrychiolwyr o'r colegau fynd i gynhadledd yn yr Unol Daleithiau yr wythnos hon er mwyn dangos yr hyn sydd ganddyn nhw i gynnig i ddarpar fyfyrwyr.

Yn ôl y prifysgolion mae myfyrwyr tramor yn dod a hwb economaidd, diwylliannol ac academaidd i Gymru.

Ar hyn o bryd mae dros 25,000 o fyfyrwyr tramor wedi dewis astudio yng Nghymru.

Yn 2013-14 mi ddaeth y myfyrwyr a gwerth dros £600 miliwn o allforion i Gymru a 50,000 o ymwelwyr ychwanegol i'r wlad.

Mae prifysgolion rwan wedi penderfynu cydweithio â Llywodraeth Cymru, Cyngor Prydeinig Cymru a'r Cyngor Cyllido Addysg Uwch i geisio denu mwy o fyfyrwyr rhyngwladol.

Maen nhw hefyd yn annog mwy o gydweithio o ran gwaith ymchwil rhyngwladol a chodi proffil Cymru yn fyd eang.

Mae Gwen Williams o Brifysgolion Cymru yn dweud eu bod nhw wedi cael ymateb ffafriol gan fyfyrwyr o America: "Yn dilyn ymchwil helaeth mi wnaethon ni glustnodi Unol Daleithiau'r America fel marchnad i'w blaenoriaethu ac mi ydyn ni wrth ein boddau gyda'r ymateb hyd yn hyn.

"Mae marchnad yr UDA yn un aeddfed ond yn un lle mae yna bosibilrwydd i dyfu niferoedd y myfyrwyr a chreu partneriaethau ymchwil sylweddol."