Angen mwy o 'hyfdra' ymhlith sefydliadau celfyddydol

Cyhoeddwyd

Mae angen mwy o "hyfdra" ymhlith sefydliadau celfyddydol yng Nghymru meddai cyn gyfarwyddwr artistig National Theatre Wales.

Mi wnaeth John McGrath ei sylwadau yn ystod darlith flynyddol Patrick Hannan yng ngŵyl y Gelli.

Wrth gyfeirio at y stiwdio ddrama ym mae Caerdydd dywedodd: "Dyna'r math o hyfdra sydd angen yng Nghymru, y gred y gall unrhywbeth mewn unrhyw wlad ddigwydd yma."

John Mc Grath wnaeth sefydlu'r National Theatre Wales ac roedd yn brif weithredwr tan iddo adael yn 2015.

Yn ei araith mi wnaeth feirniadu'r "dirywiad oedd wedi ei rheoli" o'r celfyddydau o achos y lleihad graddol mewn arian cyhoeddus ac awgrymodd y dylai rhai sefydliadau gau yn gyfan gwbl er mwyn delio gyda'r mater yma.

"Os oes angen i chi gau rhai sefydliadau er mwyn buddsoddi mewn syniadau sydd yn dod i'r golwg yna dyna ddylai ddigwydd."

Dywedodd hefyd ei fod yn croesawu'r ffaith y bydd diwylliant yn rhan o bortffolio'r Ysgrifennydd Economi newydd, Ken Skates. Roedd Ken Skates yn ddirprwy Weinidog Diwylliant yn y llywodraeth flaenorol.

"Dw i'n dewis i weld hyn fel datganiad o fwriad gan y llywodraeth. Gadewch i ni roi diwylliant yng nghanol ein hymdrech i ail ddychmygu ac ail greu Cymru."

Ond rhybuddiodd na fyddai'r diwydiant creadigol yn achub cymunedau diwydiannol Cymru sydd wedi dirywio: "Does yna ddim cyflogwr creadigol mawr sydd yn mynd i gyrraedd Cymru er mwyn datrys problemau ôl diwydiannol y genedl."