Tic-tacs Wali Tomos

Cyhoeddwyd

Fe wylioch chi yn eich miloedd. Bellach, 'dych chi'n ymwybodol mae'n siŵr fod Wali Tomos yn ymuno â chriw Cymru Fyw i gynnig ei sylwadau craff yn ystod Euro 2016. Dyma'r gyntaf yn y gyfres o gyfraniadau gan Wali. Fe gewch chi'r diweddara' am griw Bryncoch a neges go arbennig o'r dyfodol...

CYMFU! PENCAMPWYF EWFOP!

Pa fveuddwydiwf ffôl ddudodd hynna fwan, medda' chi. Yfi, Wali Tomos sy'n siafad... wel, mewn ffovf o sgwennu 'lly.

Fhag ofn bod fhai ohonach chi 'di colli nabod afna'i, o'n i'n avfaf bod yn fhan o'f gyfves Fealaeth 'na o'f enw C'mon Midffîld. Fuo'f camefâu yn dilyn hynt a helynt tîm pêl-dfoed Bfyncoch am flynyddodd, a ninna'n gneud ein gofa' glas i'w hanwybyfu nhw - y camefâu hynny ydi, ddim y tîm... ef dwn im chwaiff.

Af y dechfa, pan naeffon ni'f capten... naci - y peilot dwi'n fefwl, oefan ni'n ca'l deud fwbaff fwbaff, ond fo'dd bob yn ail gaif gin Mf. Picton yn fegfeydd, yn enwedig pan yn sgwfsio efo Geofge, sef sefen y tîm a chafiad Sandfa. Dyna oedd cfeisus y cfaduf, achos 'foedd o isio Geofge yn 'i dîm o, ond ddim yn 'i fe... o, os 'da chi'n dallt be sgini.

Fo'dd y cynhyfchydd hefyd yn teimlo mod i'n swnio'n llawaf doethach ac yn fwy hifben nag Affuf a Tecs, ac ef i mi dfio ngofa' i swnio'n fwy dwl na nhw, mi fo'dd y ddau yn feistfi cofn afna'i. Felly, mi gaff o fhyw fuduf-hac o Shif Fôn ('mwyn tad!) i sgwennu sgfipt i ni. Fhyw Mel Jôs (ne' wbaff felly) oef o, ac yn amlwg yn dallt F.A. am y bêl-dfoed. Cofiwch chi, ef bod 'na sgfipt af gal, 'doef hi ddim yn hawdd fhoi geifia yng ngheg Affuf, gan bod ei ddwy dfoed o yno'n bafod!

Disgrifiad o’r llun,
Wali Tomos, Sandra Huws, Arthur Picton a Tecwyn Parri ar ddechrau'r '90au

Lle aeth pawb?

'Sgwn i lle ma' pawb efbyn hyn?' dwi'n clywad chi'n gofyn (tydi'f dechnoleg fodefn 'ma'n anhygoel 'dwch). Wel, mi ddyfchafodd Mf. Picton ei hun yn Gyfafwyddwf Pêl-dfoed - y 'Daifectof o Ffwtbol' bondigfybwyll. Yn gweld ei hun yn fwy o dfenfydd efbyn hynny medda fo. (Fhyngddach chi a fi a'f wal, fedfa fo ddim tfefnu cachiad i lond bws o dina!)

Bellach, mae o'n gweiffio yng Ngogledd Cofea, fel un o hyffofwyf y tîm cenedlaethol, ac yn hen lawia efo Kim Jong-un (medda fo!) Tebyg at ei debyg (medda finna!) Sut a pham me' chi? Wel, mi welodd o af 'Wikipedia' sawl tfo, me' fo, fod Gogledd Cofea wedi bod yn ennill fownd fil, heb ddallt mai 'Nofth Kofea Won' (sic) ydi enw 'u pfes nhw!!! WikiPEIDIA tfo nesa' Mf. Picton!

Be' am Geofge a Sandfa wedyn? Ma' nhw ill dau bellach wedi'u galw i'f 'Baf'. Ma' hi Sandfa yn Fafgyfeithwfaig efbyn hyn, ac a'i bfyd af fod yn Fafnwfes (ma' blynyddodd o gadw tfefn a'f ddesgil yn wastad ym Mfyncoch 'cw yn siwf o fod yn gaffaeliad) a hyd y gwelith hi, yf unig gymhwystef ma' hi 'i hangan i gyvvaedd y Fainc ydi medfu gneud 'fhyw fath o sylwebaeth Cymfaeg af gema pêl-dfoed af y cyfvynga!' (nic) sori! (sic).

Ma' Geofge, af y llaw afall, yn hen gyfafwydd â chyvvaedd unfhyw faf heb gal 'i alw, ond bellach mae o y tu ôl i'f un yn y 'Bwl'. Mae o hefyd yn cynnal gwefsi Gloywi Iaith yno bob nos. Chydal Geofge, 'nid da lle gellif gwellt' (thic).

Disgrifiad o’r llun,
Ffrind newydd Mr Picton?

Newyddion syfvdanol i chi nesa'. Ma' Tecs a Jean wedi ysgafu!!! Efs iddo fo ymddeol o'f 'Post', ma' Tecs wedi ffuvfio band Foc ac ynta' fel ei bfif-leisydd coeliwch neu beidio!!! Ma'n dfist gweld dyn yn 'i oed a'i amsaf - ac yn uchal iawn ei bafch af un adag - yn pfancio fel oen blwydd mewn tfowsus tynn (sy'n gofganmol ei ddynoliaeth) o flaen fhyw giwad o genod govffwyll.

A phan welodd hi'f newid yn ei Thecwyn hi, dyna oedd dechfa gofidia Jean, a buan iawn wedyn y chwalodd ei phfiodas. Mi a'th hitha'f gfadufas, maes o law, af gyfeiliofn ac wedi mynd i neud dfyga (yn llythfennol felly). Y dwytha glywish i o'dd 'i bod hi'n byw tali efo Bafwn cyffufia bedwaf ugian oed o ochfa' Lefpwl, a'i bod hi bellach yn gaeth i'w gocên o.

Ma'n hwyf glas cal newyddion da fwan debyg, a dyma fo i chi. Ma' Mam wedi mafw. Peidiwch â chamddallt - diwfnod digalon oef hwnnw. 'Nath hyd yn oed Mf. Picton ddeud 'tfist iawn fefi sad'. Ond dyna pfyd nesh i ddefnyddio amsaf a dyddiad mafw Mam af gyfaf fhifa y Lotefi, ac mi enillish i'f Jacipot!

A be' neshi efo'f pfes me' chi? Wel, mi bfynish i Ynysoedd yf Wyfyf (Vyfjin Ailands yn susnag) a sefydlu Academi Bêl-dfoed i fefched, gan wahodd hannaf cant o'f chwafeuwyf gofa' i ddwad i fyw efo fi yno af Ynysoedd y Vyfjin... ef, dim ond 'Yf Ynysoedd' dwi'n eu galw nhw bellach! Ha!

Cyn cloi, dwi newydd ddefbyn neges o'f dyfodol (ddudish i fod y dechnoleg fodefn 'ma'n anhygoel 'ndo).

PENCAMPWYF EWFO 2016 - CYMFU!!!

Ffaith i chi!! Wedi'f cyfan, ma 'na betha fhyfeddach yn gallu digwydd, fel y gwelsoch chi. Ond i chwychwi o ychydig ffydd, i'f fhai ohonoch chi sy'n Ddewi Llwydaidd eich pwyll, cofiwch am Ddenmafc, Gwlad Gfoeg, ac wfth gwfs, Caeflŷf! Hwyfach mai bfeuddwyd gwfach ydi'f cwbwl o 'nghenadwfi (befyg yf esh i'n fhy bell wfth neud Tecs yn ganwf Foc!) ac fy mod inna'n byw mewn pafadwys ffŵl. Ond gan y gwifion y ceif y gwif meddan nhw, ac os na 'nawn ni, Gymfy, gfedu yn yf Hogia, pwy gythfal afall 'neith? Felly, dowch o'na. Byddwch gadafn yn y ffydd bobol. Cfedwch yn yf angfhedadwy! CYMFU AM BYTH!!!!!!

W.T.

Disgrifiad o’r llun,
Fydd Cymru'n dathlu fel hyn ar ddiwedd Euro 2016?