Lluniau'r Urdd: Dydd Mawrth // Tuesday at the Urdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Makaila a Tegan o Lwyncelyn, Y Rhondda yn eich croesawu chi gyd i oriel heddiw // Welcome to our picture gallery from Makaila and Tegan from Llwyncelyn, in the Rhondda
Disgrifiad o’r llun,
Megan Elias o Hen Golwyn, enillydd Medal y Dysgwyr heddiw // Megan Elias from Old Colwyn, the winner of the Welsh Learners Medal
Disgrifiad o’r llun,
Tudur Phillips yn rhoi gwersi dawns y glocsen // What did you do today? I had clog dancing lessons!
Disgrifiad o’r llun,
Dewch i ganu a dawnsio gyda Ben Dant, Dona Direidi a chyflwynwyr Cyw ar y Maes // Characters and presenters from S4C's Cyw lead the singing and dancing
Disgrifiad o’r llun,
Nic Parry, llywydd y dydd ar y Maes heulog bore 'ma // The judge and football pundit Nic Parry was today's President
Disgrifiad o’r llun,
Cai a’i chwaer fach, Anni o ardal Yr Wyddgrug yn mwynhau godro ar y Maes // Cai and his little sister Anni indulge in some much needed milking practice
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n swyddogol: Mae Hywel Gwynfryn yn arch arwr! // It's official: Radio Cymru's Hywel Gwynfryn is now a superhero!
Disgrifiad o’r llun,
Un ffordd o weld dros y dorf // One way to fight your way through the crowds
Disgrifiad o’r llun,
Evie ac Erin o Faesteg yn mwynhau arlunio // Evie and Erin from Maesteg enjoy some Eisteddfod artistic activities
Disgrifiad o’r llun,
Fyddai 'run Eisteddfod yn gyflawn heb wers 'beatboxio' gydag Ed Holden // Ed Holden beatboxes his way through another Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Grŵp Cyflwyniad dramatig Ysgol Bro Gwydir cefn llwyfan, yn edrych 'mlaen at berfformio // Bro Gwydir dramatic presentation group prepare in earnest backstage
Disgrifiad o’r llun,
Elin a Mia o Fethesda'n mwynhau yn yr haul // Elin and Mia from Bethesda sit back and enjoy the atmosphere
Disgrifiad o’r llun,
Parêd o gwmpas y Maes i ddathlu pen-blwydd Mistar Urdd yn 40 // Mistar Urdd celebrates his 40th birthday with a parade around the field

Hefyd gan y BBC