Eisteddfod yr Urdd: Gwynfor Dafydd yn ennill y Gadair

  • Cyhoeddwyd
Gwynfor Dafydd
Disgrifiad o’r llun,
Gwynfor Dafydd yw enillydd y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd 2016

Gwynfor Dafydd sydd wedi ennill y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016.

Mae'r gadair yn cael ei chyflwyno i'r Prifardd am gyfansoddi cerdd gaeth neu rydd, heb fod dros 100 llinell ar y testun Cam.

Mae Gwynfor yn ddisgybl yn Ysgol Llanhari, a chyn hynny yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail. Mae'n gobeithio mynd i Goleg yr Iesu yng Nghaergrawnt y flwyddyn nesaf i astudio Sbaeneg ac Almaeneg.

Beirniaid y gystadleuaeth oedd Hywel Griffiths a Gwenallt Llwyd Ifan.

Wrth draddodi dywedodd Hywel: "Cymoedd ôl-ddiwydiannol De Cymru yw ei bwnc ac mae'n debyg yr ysbrydolwyd ei waith gan raglen negyddol gan y BBC ynglŷn â'r tlodi yno.

"Mae wedi llwyddo i gyfathrebu ei angerdd a'i ddicter yn gelfydd ynddi, mewn arddull ddyfeisgar a dychmygus ac mae'n gwbl deilwng o'r gadair eleni."

Cystadlu'n frwd

Mae Gwynfor wedi bod yn cystadlu ar lwyfan yr Urdd mewn cystadlaethau unigol a gydag Adran Bro Taf - yn clocsio, dawnsio gwerin a llefaru.

Mae amryw wedi ei ysbrydoli a'i gefnogi dros y blynyddoedd. Dywedodd: "Hoffwn gydnabod fy nyled i Mererid Hopwood a gyflwynodd y gynghanedd i mi, i Cyril Jones am fy nysgu sut i feistroli'r grefft, i dîm Talwrn Tir Iarll am y profiadau barddol ac yn bennaf i Catrin Rowlands, fy athrawes Gymraeg, am ei chefnogaeth a'i chyngor anffaeledig ers i mi gyrraedd Ysgol Llanhari ym mlwyddyn saith."

Siôn Jenkins o Ranbarth Penfro ddaeth yn ail o dan y ffug enw 'Mustapha', gyda Gethin Wynn Davies o Ranbarth Caerdydd a'r Fro yn drydydd o dan y ffug enw 'Y Cwlpred'.