Dirwy o £586 i gyn-Gomisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Cyhoeddwyd

Mae cyn-Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys wedi derbyn dirwy o £586 am yrru car gyda dau deiar moel oedd yn eiddo i'r heddlu.

Wrth gadarnhau dyfarniad Llys Ynadon Abertawe, dywedodd Christopher Salmon ar ei gyfrif Facebook ei fod wedi methu gwirio cyflwr y teiars pan gasglodd y car o bencadlys yr heddlu ym mis Hydref y llynedd.

Ychwanegodd Mr Salmon, a gollodd ei swydd fel comisiynydd yn yr etholiad fis diwethaf, ei fod yn derbyn penderfyniad y llys ynglŷn â'r ddirwy a'r triphwynt ar ei drwydded.

Mewn datganiad, dywedodd ei fod wedi casglu'r car o blith pŵl o geir oedd yn cael eu cynnal a'u cadw gan yr heddlu, ac na wnaeth edrych ar gyflwr y teiars.

Wrth yrru'r car ddiwrnod yn ddiweddarach fe chwythodd teiar.

Ar ôl ymchwiliad fe ddatgelwyd bod dau deiar yn foel ac felly'n anghyfreithlon.

'Cymryd yn ganiataol'

"Dwi'n cael fy marnu dan yr un deddfau a phawb arall," meddai.

"Oherwydd bod y ceir yn cael eu cynnal a'u cadw gan yr heddlu ac yn cael eu defnyddio'n aml gan staff y llu, ro'n i'n cymryd yn ganiataol fod y car yn gweithio'n iawn.

"Ro'n i'n anghywir. Fe ddylwn i fod wedi edrych ar gyflwr teiars," meddai.