Lleihad 'dramatig' mewn cyfraddau ysmygu yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
YsmyguFfynhonnell y llun, Reuters

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu canlyniadau arolwg sydd yn awgrymu bod llai o lawer o oedolion yn ysmygu.

Yn ôl Arolwg Iechyd Cymru 2015 roedd 19% o oedolion yn dweud eu bod yn ysmygu.

Mae hynny yn cymharu â 26% oedd yn ysmygu yn 2003/04.

Mae Llywodraeth Cymru mae hyn yn ostyngiad "dramatig" - ac mae'n golygu eu bod wedi cyrraedd eu targed cyfradd ysmygu o 20% erbyn 2016.

Yn ôl datganiad y llywodraeth maen nhw "ar y trywydd iawn i gyrraedd ei thargedau uchelgeisiol i ddod â'r lefelau i lawr i 16% erbyn 2020."

'Rhagor i'w wneud'

Mae'r arolwg yn awgrymu fodd bynnag bod llawer o bobl yn yfed gormod a ddim yn gwneud digon o ymarfer corff.

Dywedodd 40% o'r oedolion a holwyd eu bod wedi yfed mwy na'r hyn sy'n cael ei argymell ar o leiaf un diwrnod yn yr wythnos flaenorol.

Dim ond tua 31% o'r oedolion a holwyd eu bod wedi bod yn gorfforol egnïol ar bum niwrnod neu ragor yn yr wythnos flaenorol.

Yn ôl y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans:

"Er bod canlyniadau'r arolwg yn dangos arwyddion o welliant - yn enwedig o ran smygu - mae rhagor o waith i'w wneud mewn rhai meysydd. Mae angen inni wneud cynnydd o ran gordewdra a lefelau gweithgarwch corfforol, ac rwy'n hyderus y bydd ein penderfyniad i gyfuno polisi iechyd a chwaraeon llawr gwlad yn ein helpu i wneud hyn.

"Byddwn ni'n dal ati i gefnogi pobl i gymryd camau bach i wella eu ffordd o fyw a lleihau'r risg o salwch y gellir ei atal."

Holwyd 13,700 o oedolion a 2,600 o blant gan Arolwg Iechyd Cymru 2015.