Problemau galwadau brys Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Cyhoeddwyd

Mae problem gyda chyflenwad trydan wedi achosi problemau i Wasanaeth Ambiwlans Cymru wrth i bobl geisio gwneud galwadau 999.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn defnyddio ei systemau wrth gefn, sy'n golygu bod y gwasanaeth yn dal i redeg ond maent yn pwysleisio bod "angen i'r cyhoedd ddefnyddio'r gwasanaeth yn ddoeth".

Mae peirianwyr yn gweithio i ddatrys y broblem er mwyn adfer gwasanaeth arferol cyn gynted â phosibl.

Dywedodd Richard Lee, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Rydym yn erfyn ar bobl i beidio ein ffonio os nad yw'r sefyllfa yn bygwth bywyd, a'u bod yn ein defnyddio yn briodol.

"Os oes gennych argyfwng lle mae bywyd mewn peryg, dylech barhau i ffonio 999. Byddwn yn ateb eich galwad a byddwn yn gyrru ambiwlans atoch."