BBC Cymru Fyw

Ble mae'r bont?

Published

Un syml i ddechrau. Does dim llawer o enghreifftiau o bont wedi'i adeiladu dros bont sydd wedi ei adeiladu dros bont!

Ble mae'r bont? Am yr ateb, pwyswch yma.

Mae tipyn mwy o ddŵr yn yr afon na sydd fel arfer, ond ddylech chi lwyddo i nabod y bont unigryw yma wrth ei siâp.

Pont yn y canolbarth sydd ag ychydig o hanes yn perthyn iddi.

Ydych chi wedi bod yn ddigon ffodus i fwynhau'r olygfa odidog wrth gerdded ar draws y bont yma?

Mae hon yn mynd o'r hen harbwr at droed y castell.

image copyrightChris Norton

Eto, pont siap unigryw, ond y tro hwn, yr ochr arall i'r wlad.

image copyrightCroeso Cymru

Ac i orffen, pont sydd yn croesi'r afon yn un o bentrefi prydferthaf Cymru.