Wali yn arwyddo i Cymru Fyw

wali

Ar drothwy Euro 2016 mae BBC Cymru Fyw wedi cyhoeddi fod aelod arbennig yn ymuno â'r tîm - Wali Tomos.

Roedd Wali yn un o'r cymeriadau anfarwol tu ôl i dîm Bryncoch yng nghyfres gomedi lwyddiannus S4C, 'C'mon Midffîld', yn yr 80au a'r 90au - cyfres a ddechreuodd ar BBC Radio Cymru.

Bydd Wali, gyda chymorth yr actor a'r awdur Mei Jones, yn cyhoeddi darn blog ddydd Llun, 6 Mehefin, cyn paratoi cyfres o fideos 'Tic-tacs Wali Tomos' cyn gemau grŵp Cymru.

Yn ogystal ag ambell i gymeriad arbennig arall, bydd Wali hefyd yn cyfrannu sylwadau ar lif byw BBC Cymru Fyw yn ystod tair gêm grŵp Cymru.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gwrandwch ar Wali Tomos!

Dilyn Cymru'n fyw

Wrth arwyddo ar gyfer Cymru Fyw dywedodd Mei Jones: "Mae gwylio Cymru'n fyw mewn unrhyw gamp yn artaith pur i mi, gan eu bod yn dueddol o golli bob tro rydw i'n dyst i'r achlysur! Felly dyna pam mai Wali Tomos fydd yn gwylio gemau Cymru ar gyfer Cymru Fyw."

Yn ogystal â'i yrfa gyda thîm Bryncoch a C'mon Midffîld, mae gan Mei gefndir fel pêl-droediwr rhyngwladol ei hun. Tra'n ddisgybl ysgol cafodd ei ddewis i chwarae i garfan dan-18 Cymru.

"Y gêm bwysicaf a chwaraeais i erioed oedd yn erbyn y Saeson ar hen gae Hull City," meddai Mei. "Colli o ddwy i un fu'r hanes, er mai un yr un oedd y sgôr pan o'n i ar y cae!"

Bydd Cymru Fyw yn cynnig llif byw o holl gemau Cymru yn y bencampwriaeth, yn ogystal â chynnig amryw o eitemau ar wefan arbennig Euro 2016.

Bydd holl gemau Cymru i'w gweld yn fyw ar S4C HD a bydd sylwebaeth lawn ar BBC Radio Cymru.

Yn ogystal â hyn, mae Cymru Fyw yn gwahodd cefnogwyr i anfon hunluniau, neu selfies, o'u hunain gydag enwogion yn ystod y bencampwriaeth. Gall hynny fod allan yn Ffrainc, neu'n agosach at adref. Gellir gwneud hynny drwy Twitter gan ddefnyddio #CymruFyw neu @BBCCymruFyw, neu ebostio cymrufyw@bbc.co.uk (gan ofalu ei bod yn ddiogel a chyfreithlon i wneud hynny).