Methiant y galon: 30,000 yn dioddef yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae mwy na 30,000 o bobl yn dioddef o fethiant y galon yng Nghymru yn ôl yr ystadegau diweddaraf, ac mae mwy o achosion yng Nghymru nag yn unrhyw wlad arall yn y DU.

Mae'r cyflwr ble mae'r galon yn methu yn cael ei achosi gan amlaf gan drawiad ar y galon sy'n niweidio cyhyrau'r galon.

Mae hyn yn golygu nad yw'r galon yn pwmpio gwaed o gwmpas y corff yn ddigon da.

Blinder a diffyg anadl yw rhai o'r symptomau a does dim gwella o'r cyflwr.

Mae elusen y British Heart Foundation yn galw am fwy o ymchwil i'r clefyd er mwyn arbed miloedd o fywydau yng Nghymru.

'Mam wedi mynd'

Cafodd Dawn Bell, 46 oed o Lansamlet ger Abertawe, driniaeth am wendid yn ei chalon tra'n blentyn ac mae ganddi brofiad personol o fyw gyda methiant y galon.

"Ro'n i'n meddwl 'mod i'n iach hyd nes i fi ddysgu bod gen i fethiant ar y galon pan o'n i'n 33 oed," meddai.

Bu'n cymryd meddiginiaeth i ddygymod â'r cyflwr a byw bywyd arferol yn fam i ddwy ferch.

"Un noswaith dwy flynedd a hanner yn ôl, cefais drawiad ar y galon tra'n cysgu.

"Roedd fy ngwr yn meddwl 'mod i wedi marw ac fe ddywedodd wrth y ddwy ferch bod 'mam wedi mynd'."

Nawr, mae meddygon wedi rhoi teclyn bach yn ei chalon sy'n rheoli'r curiadau.

'Bendith'

"Mae'n fendith dihuno pob bore gan wybod 'mod i'n dal yn fyw," meddai Ms Bell.

"Dwi'n gwybod nad oes gwellhad i fethiant y galon, ond drwy ymchwil meddygol hoffwn feddwl bod gwelliant ar y gorwel fel bod hyn yn dod a dioddefaint i ben i gymaint o bobl."

Yn ystod mis Mehefin mae'r British Heart Foundation am godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r cyflwr.

Yn ddiweddar cafodd Prifysgol Caerdydd £1m i ymchwilio i sut mae nam ar gyhyrau'r galon yn arwain at rythmau anarferol yn ei churiad.

Dywedodd yr Athro Alan Williams: "Ry ni'n gweithio i weld os yw'r nam yma hefyd yn bresennol mewn pobl sy'n etifeddu problemau 'da'r galon a phobl gyda methiant y galon."