Carwyn Jones: Angen addewidion gan Tata

Cyhoeddwyd

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud y byddai'n rhaid i gwmni dur Tata wneud addewidion tymor hir am eu presenoldeb yng Nghymru cyn gwyrdroi eu penderfyniad i werthu eu busnesau yma.

Bu dyfalu diweddar y gallai Tata gadw rhai o'u gweithfeydd yng Nghymru gan fod eu colledion wedi lleihau yn ddiweddar.

Hefyd mae llywodraeth Prydain wedi cynnig cyflwyno mesurau i helpu ariannu cronfa bensiwn y cwmni.

Ar raglen deledu The Wales Report fe ddywedodd Mr Jones: "Be 'da ni ddim eisiau gweld yw Tata yn parhau, y mater pensiynau yn cael ei ddatrys, ac wedyn dwy neu dair blynedd yn ddiweddarach mae'r bygythiad i werthu'n dal yna."

"Ar ôl dweud eu bod eisiau gwerthu, ac yna dweud eu bod am aros, yna yn amlwg byddai angen iddyn nhw argyhoeddi gweithwyr yng Nghymru bod hynny yn addewid tymor hir."

Yn ôl Mr Jones mae gan y cwmni enw da.

"Mae eu henw da yn golygu rhywbeth iddyn nhw" meddai, ond fe bwysleisiodd hefyd y dylid rhoi "sicrwydd" i'r gweithlu.

The Wales Report,BBC One Wales, Nos Fercher 22:40