Lluniau'r Urdd: Dydd Iau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Hywal o Bentre Helygain ger Treffynnon yn mwynhau ei hun yn y ffair
Disgrifiad o’r llun,
Enillydd y Gadair yn Eisteddfod Yr Urdd Sir y Fflint 2016, Gwynfor Dafydd, sy'n ddisgybl yn Ysgol Llanhari
Disgrifiad o’r llun,
Y dewin Myrddin yn crwydro'r Maes
Disgrifiad o’r llun,
Lliwiau addas: Paul Rutherford a Robbie Evans o glwb pêl-droed Wrecsam yn modelu crysau newydd y clwb ar y maes
Disgrifiad o’r llun,
Jacob o'r Felinheli yn mwynhau yr heulwen
Disgrifiad o’r llun,
Band pres Ysgol Penweddig, Aberystwyth yn ymarfer ar yr iard chwaraeon
Disgrifiad o’r llun,
Dyma i chi wyneb cyfarwydd! Y cyflwynydd Jason Mohammad, oedd ar y ffordd i weld ei ferch Lili yn perfformio, gyda'i fab Max
Disgrifiad o’r llun,
Disgyblion Ysgol Maes Y Gwendraeth yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth Cyflwyniad Dramatig
Disgrifiad o’r llun,
Owen o'r Bala yn cael llond bol o hufen iâ ym Mhentre' Mistar Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Pêl-droedwyr y dyfodol. Fydd rhai o'r rhain yn chwarae i Gymru ym Mhencampwriaethau Ewrop rhyw dydd?
Disgrifiad o’r llun,
Grŵp can actol blwyddyn 7, 8 a 9 Ysgol y Creuddyn yn paratoi i fynd ar y llwyfan
Disgrifiad o’r llun,
Haiyin a’i chefnder Kevin o Gei Conna yn chwarae 'Jenga Heddwch'. Ond fydd 'na stŵr pan fydd y tŵr 'na'n cwympo?
Disgrifiad o’r llun,
'Anian', band a ffurfiwyd yn dilyn y rhaglen deledu 'Pwy geith y gig?', yn perfformio ym Mhentre' Mistar Urdd

Hefyd gan y BBC