Lluniau'r Urdd: Dydd Iau

Published
image captionHywal o Bentre Helygain ger Treffynnon yn mwynhau ei hun yn y ffair
image captionEnillydd y Gadair yn Eisteddfod Yr Urdd Sir y Fflint 2016, Gwynfor Dafydd, sy'n ddisgybl yn Ysgol Llanhari
image captionY dewin Myrddin yn crwydro'r Maes
image captionLliwiau addas: Paul Rutherford a Robbie Evans o glwb pêl-droed Wrecsam yn modelu crysau newydd y clwb ar y maes
image captionJacob o'r Felinheli yn mwynhau yr heulwen
image captionBand pres Ysgol Penweddig, Aberystwyth yn ymarfer ar yr iard chwaraeon
image captionDyma i chi wyneb cyfarwydd! Y cyflwynydd Jason Mohammad, oedd ar y ffordd i weld ei ferch Lili yn perfformio, gyda'i fab Max
image captionDisgyblion Ysgol Maes Y Gwendraeth yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth Cyflwyniad Dramatig
image captionOwen o'r Bala yn cael llond bol o hufen iâ ym Mhentre' Mistar Urdd
image captionPêl-droedwyr y dyfodol. Fydd rhai o'r rhain yn chwarae i Gymru ym Mhencampwriaethau Ewrop rhyw dydd?
image captionGrŵp can actol blwyddyn 7, 8 a 9 Ysgol y Creuddyn yn paratoi i fynd ar y llwyfan
image captionHaiyin a’i chefnder Kevin o Gei Conna yn chwarae 'Jenga Heddwch'. Ond fydd 'na stŵr pan fydd y tŵr 'na'n cwympo?
image caption'Anian', band a ffurfiwyd yn dilyn y rhaglen deledu 'Pwy geith y gig?', yn perfformio ym Mhentre' Mistar Urdd

Hefyd gan y BBC