Lluniau'r Urdd: Dydd Iau // Pictures: Urdd Eisteddfod, Thursday

  • Cyhoeddwyd
Hywal o Bentre Helygain ger Treffynnon yn mwynhau ei hun yn y ffair // Hywal enjoying all the fun of the fair
Disgrifiad o’r llun,
Hywal o Bentre Helygain ger Treffynnon yn mwynhau ei hun yn y ffair // Hywal enjoying all the fun of the fair
Enillydd y Gadair, Gwynfor Dafydd, sy'n ddisgybl yn Ysgol Llanhari // Gwynfor Dafydd, a pupil at Ysgol Llanhari, Rhondda Cynon Taf, won the Chair
Disgrifiad o’r llun,
Enillydd y Gadair, Gwynfor Dafydd, sy'n ddisgybl yn Ysgol Llanhari // Gwynfor Dafydd, a pupil at Ysgol Llanhari, Rhondda Cynon Taf, won the Chair
Disgrifiad o’r llun,
Jacob o'r Felinheli yn mwynhau yr heulwen // Jacob from Felinheli enjoying the sunshine
Disgrifiad o’r llun,
Y dewin Myrddin yn crwydro'r Maes // As if by magic, Merlin appears on the Maes
Disgrifiad o’r llun,
Lliwiau addas: Paul Rutherford a Robbie Evans o glwb pêl-droed Wrecsam yn modelu crysau newydd y clwb // Wrexham players Paul Rutherford and Robbie Evans modelling next season's shirts
Disgrifiad o’r llun,
Band pres Ysgol Penweddig, Aberystwyth yn ymarfer ar yr iard chwaraeon // Practice makes perfect for Ysgol Penweddig's brass band
Disgrifiad o’r llun,
Grŵp cân actol blwyddyn 7, 8 a 9 Ysgol y Creuddyn yn paratoi i fynd ar y llwyfan // Students from Ysgol y Creuddyn prepare to go on stage
Disgrifiad o’r llun,
Dyma i chi wyneb cyfarwydd! Y cyflwynydd Jason Mohammad, oedd ar y ffordd i weld ei ferch Lili yn perfformio, gyda'i fab Max // This gentleman requires no introduction! BBC Wales's Jason Mohammad and his son Max enjoying the sunshine
Disgrifiad o’r llun,
Owen o'r Bala yn cael llond bol o hufen iâ ym Mhentre' Mistar Urdd // Owen from Bala makes the most of Flintshire's ice cream weather
Disgrifiad o’r llun,
Haiyin a’i chefnder Kevin o Gei Conna yn chwarae 'Jenga Heddwch'. Ond fydd 'na stŵr pan fydd y tŵr 'na'n cwympo? // Anyone for a game of Jenga?
Disgrifiad o’r llun,
'Anian', band a ffurfiodd yn dilyn y rhaglen deledu 'Pwy geith y gig?', yn perfformio ym Mhentre' Mistar Urdd // The band Anian performing on stage
Disgrifiad o’r llun,
Pêl-droedwyr y dyfodol. Fydd rhai o'r rhain yn chwarae i Gymru ym Mhencampwriaethau Ewrop rhyw ddydd? // Will some of these youngsters represent Wales at Euro 2024?
Disgrifiad o’r llun,
Disgyblion Ysgol Maes Y Gwendraeth yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth Cyflwyniad Dramatig // Pupils from Ysgol y Gwendraeth preparing for the Dramatic Presentation competition

Hefyd gan y BBC