BBC Cymru Fyw

Rheithfarn agored ar wyddonydd

Published
image copyrightWales news service
Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn agored ar farwolaeth gwyddonydd o Brifysgol Caerdydd y cafwyd hyd i'w gorff ar draeth ym Mro Morgannwg.
Cafwyd hyd i gorff Dr Dewi Holt ar draeth Southerdown 12 niwrnod ar ôl iddo fynd ar goll o'i gartref yn Rhiwbeina, Caerdydd.
Clywodd y cwest yng Nghaerdydd fod meddyg wedi rhoi tabledi gwrth-iselder iddo ychydig cyn ei farwolaeth gan ei fod yn yn dioddef o bryder ac yn cael anhawster cysgu.
Gwelwyd Dr Holt ddiwethaf ar Chwefror 26 ar ôl iddo wylio gem rugby'r chwe gwlad rhwng Cymru a Ffrainc. Gwelwyd ei gar glas yn mynd ar hyd yr M4 cyn i'r heddlu ddod o hyd iddo drannoeth wedi'i barcio yn Aberogwr.
Dywedodd y patholegydd Dr Ryk James taw boddi wnaeth Dr Holt fwya thebyg oherwydd nad oedd anafiadau ar y corff i ddangos ei fod wedi syrthio oddi ar glogwyni.
Pan aeth Dr Holt ar goll fe ddisgrifiodd ei frindiau ef fel "dyn hyfryd iawn."
Dywedodd y crwner Christopher Wolley: " Dy ni ddim yn gwybod sut wnaeth fynd i mewn i'r dwr. Roedd yn dioddef o gyflwr lle y galliau fod wedi syrthio'n sydyn ac fe allai fod yn cerdded ar hyd glan y môr a chwympo.
"Does dim tystiolaeth o'i gyflwr meddwl ac mae'n rhaid diystyru hunanladdiad."