Stephen Evans, partner Avril Whitfield yn apelio arni i ddod adref
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Apêl i Avril Whitfield o Gaernarfon ddod adref

3 Mehefin 2016 Diweddarwyd 07:39 BST

Mae partner dynes o ardal Caernarfon sydd wedi bod ar goll ers naw wythnos wedi dweud ei fod yn dal i obeithio ei bod hi'n fyw.

Dyw Avril Whitfield, 57 oed, heb ei gweld ers 1 Ebrill.

Mewn cyfweliad gyda'r Post Cyntaf mae Stephen Evans yn dweud ei fod yn trio peidio meddwl y gwaethaf: "Dwi ddim isio coelio bod dim byd wedi digwydd iddi i fod yn onest.

"Dwi'n dal i greu bod hi ddim yn yr area, Caernarfon llu, bod 'na rhywun wedi rhoi lifft iddi allan o Gaernarfon. Dyna beth sydd wedi cadw fi i fynd, dwi ddim isio meddwl fel arall."

Ger cylchfan Tesco yn y dref y cafodd Avril ei gweld ym mis Ebrill.

Image caption Dywedodd Stephen Evans bod y teulu "ar eu pengliniau"

Yn ôl Stephen doedd ganddi ddim arian na ffôn, "dim ond be' oedd hi'n gwisgo".

Mae'n dweud bod ymateb yr heddlu a'r cyhoedd wedi bod yn dda: "Da ni wedi cael 100% o help a 'da ni dal i gael 100% o help hefyd gyn lot o bobl."

Ond mae'n dweud bod y diflaniad wedi cael effaith fawr arno fo a'r teulu: "Da ni lawr go iawn. Da ni lawr go iawn, yn enwedig ei chwaer hi achos oedd hi wedi magu ei chwaer hi a bob tro oedd ei chwaer hi yn sâl, oedd hi yna iddi hi bob amser. Ac mae Ricky, mab ei chwaer hi, mae hwnnw yn colli hi yn ofnadwy."

Ei apêl iddi yw i ddod adref: "Yr unig beth da ni isio, isio hi adra a codi'r teulu nôl ar ei draed. Fel ma hi, mae pawb ar eu pengliniau."