Cwest Cheryl James: ddim wedi ei ladd yn anghyfreithlon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Cheryl James yn 1995 ym Marics Deepcut

Mae'r crwner yng nghwest y Preifat Cheryl James wedi dweud nad oes unrhyw dystiolaeth ei bod wedi cael ei lladd yn anghyfreithlon.

Cafodd y Preifat Cheryl James, o Langollen yn Sir Ddinbych, ei darganfod yn farw gyda bwled yn ei phen yn y gwersyll yn 1995.

Roedd hi'n un o bedwar milwr i farw yn y barics dros gyfnod o saith mlynedd.

Fe wnaeth y cwest cyntaf i farwolaeth y Preifat James ym mis Rhagfyr 1995 gofnodi rheithfarn agored.

Mae'r crwner, Brian Barker QC wedi dweud ei bod hi'n 'destun gofid' nad oedd yna ymchwiliad mwy trylwyr ar y pryd.

"Mae wedi bod yn ymchwiliad hir ac anodd. Roedd yn rhaid edrych ar sawl digwyddiad ers Hydref 1995."

Dywedodd hefyd nad oedd y gofal ym maracs Deepcut yn ddigonol.

Yn ôl y cwrner doedd yna ddim ddigon o swyddogion yn y baracs i hyfforddi ac edrych ar ôl y milwyr ifanc a'u bod nhw wedi diflasu a heb eu disgyblu.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhieni Cheryl James wedi bod yn ymgyrchu am flynyddoedd i gael atebion

Roedd y Preifat Cheryl James yn gwneud dyletswyddau yn y gwersyll ar ei phen ei hun pan gafodd ei darganfod yn farw. Yn ôl y crwner, roedd rheolau'r fyddin yn golygu "nad oedd hyn fod i ddigwydd".

Roedd yna dystiolaeth o awyrgylch "rhywiol" yn Deepcut meddai Mr Barker. Doedd cael perthynas gyda milwr arall ddim yn torri unrhyw reolau ond dywedodd fod y modd yr oedden nhw'n gallu cael rhyw yn "anaddas."

Mae'r crwner hefyd wedi dweud bod yna dystiolaeth o berthnasau rhywiol anaddas rhwng swyddogion neu hyfforddwyr a milwyr dan hyfforddiant.

Dywedodd bod y fyddin yn derbyn bod rhai hyfforddwyr yn gweld "merched ifanc fel her rywiol."

Mae rhieni Cheryl James, Des a Doreen yn y llys er mwyn clywed y rheithfarn. Dechreuodd ail gwest ym mis Chwefror ar ôl i farnwyr yr Uchel Lys ddileu canfyddiadau'r cwest cyntaf.

Mae dros 100 o dystion wedi rhoi tystiolaeth.