Cadarnhau mai algâu yw sylwedd ar draethau Sir Benfro

Cyhoeddwyd

Mae trigolion ac ymwelwyr wedi cael eu sicrhau bod traethau Sir Benfro yn lân, wedi adroddiadau bod carthion yn y dŵr.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn ymchwilio i'r sylwedd amheus, cyn cadarnhau mai algâu naturiol oedd.

Mae'r algâu, math Phaeocystis a Chaetocerus, yn aml yn cael ei gamgymryd am lygredd oherwydd ei olwg olewog a'i arogl cryf.

Mae'n ffynnu mewn tywydd cynnes ac fe ddisgwylir adroddiadau pellach.

Mae'r traethau lle mae'r algâu wedi ei gadarnhau yn cynnwys Barafundle, Cwm-yr-Eglwys, Dwyrain Freshwater, Lydstep, Niwgwl, a Dinbych y Pysgod.