Dynes yn creu difrod i ddegau o geir

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae Heddlu Gwent yn chwilio am ddynes sydd wedi achosi gwerth £17,000 o ddifrod i 33 o geir mewn un noson yng Nghas-gwent.

Mae'n debyg fod y ddynes wedi defnyddio cyllell er mwyn difrodi'r cerbydau drwy eu crafu.

Mae swyddogion yr heddlu wedi rhyddhau delwedd o'r ddynes o luniau camera cylch cyfyng mewn ymgais i ddod o hyd iddi.

Dywedodd perchenog un car, Jane Jones, fod gwerth tua £400 o ddifrod wedi ei achosi i'w char ar y noson. Cafodd delweddau o'r ddynes eu dal ar ei chamera.

"Mae'r hyn wnaeth y ddynes yn gwbl afresymol a dim ond gobeithio y bydd yr heddlu yn ei dal gyda chymorth fy nelweddau cylch cyfyng.

Digwyddodd y difrodi ar fore dydd Llun, 30 Mai.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent: "Rydym yn apelio am wybodaeth wedi i 33 o gerbydau ar Heol y Gorllewin yng Nghas-gwent gael eu difrodi. Cafodd y drosedd ei chyflawni rhyw bryd rhwng 00:00 a 08:00.

"Fe hoffem siarad gyda'r ddynes sydd yn y delweddau cylch cyfyng am y digwyddiad."

Ychwanegodd Sarjant Nigel Callard: "Rydym yn gofyn i bobl leol fod yn wyliadwrus yn dilyn yr achosion hyn o ddifrod troseddol ar gerbydau yn ardal Cas-gwent.

"Mae hwn yn achos difrifol ac mae wedi cael effaith mawr ar y bobl hynny sydd wedi dioddef ymosodiadau ar eu ceir.

"Rydym yn parhau i wneud popeth y gallwn i ddod o hyd i'r unigolyn sy'n gyfrifol am hyn. Mae swyddogion ar droed yn yr ardal yn cynnal ymholiadau."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service