Y Goets Fawr ar orymdaith arbennig drwy Gaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Y Post Brenhinol
Disgrifiad o’r llun,
Y Goets Fawr yn ymweld â chae ras Ascot

Bu coets fawr y Post Brenhinol yn cymryd rhan mewn gorymdaith arbennig drwy Gaerdydd ddydd Sadwrn er mwyn dathlu 500 blwyddyn o wasanaethau post yn y Deyrnas Unedig.

Gan gychwyn am 09:30 o ganolfan y Post, roedd pedwar ceffyl yn tywys y goets i adeilad Pierhead yn y Bae.

Roedd gyrrwr y goets a'r rhai fydd yn ei helpu wedi'u gwisgo yn lifrau traddodiadol y Post Brenhinol.

Bu aelodau presennol o'r Post Brenhinol, eu ffrindiau a'u teulu hefyd yn ymuno â'r daith.

Ffynhonnell y llun, Y Post Brenhinol

Bydd unrhyw arian sy'n cael ei godi yn ystod y dydd yn mynd i'r Gymdeithas Strôc - elusen mae'r Post Brenhinol yn ei gefnogi.

Dywedodd rheolwr canolfan y Post yng Nghaerdydd, Caroline Rich: "Rydym yn falch o fod yn dathlu'r 500 mlynedd o hanes gyda thaith arbennig drwy'r brifddinas.

"Mae o hefyd yn arwydd o'r balchder sydd gennym o fod yn perthyn i rwydwaith genedlaethol sy'n cysylltu cwsmeriaid, cwmnïau a chymunedau ar draws y DU heddiw."