Tribiwnlys yng Nghaerdydd yn ystyried achos llawfeddyg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Peter O'Keefe

Mae llawfeddyg a gafodd y sac am fwlian ei gydweithwyr yn honni iddo gael ei ddiswyddo ar gam oherwydd ei fod wedi mynegi pryder am ddiogelwch cleifion.

Clywodd tribiwnlys fod Peter O'Keefe, 51 oed, cyn ymgynghorydd cardio, yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd, wedi ei wahardd ar gyflog llawn am dair blynedd tra bod Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn ymchwilio i honiadau yn ei erbyn.

Cafodd ei ddiswyddo am gamymddwyn difrifol proffesiynol yn Awst 2015 ar ôl i banel ymchwilio annibynnol benderfynu ei fod wedi bwlian 26 o gydweithwyr dros gyfnod o tua 10 mlynedd.

Ond clywodd y tribiwnlys yng Nghaerdydd gan gynrychiolwyr Mr O'Keefe fod y camau disgyblu yn ei erbyn wedi dechrau ar ôl iddo fynegi pryderon i reolwyr am ddiogelwch cleifion yn Hydref 2011.

Pryderon

Roedd wedi mynegi ei bryderon yn dilyn adroddiad i amgylchiadau marwolaeth claf.

Dywedodd fod y rhai yr oedd yn eu beirniadu - gan gynnwys anesthesiolegyddion ymgynghorol - wedi digio gan ofyn iddo dynnu ei sylwadau yn ôl.

Ond dywedodd Giles Powell, Cwnsel ar ran y Bwrdd Iechyd, na ddylai'r tribiwnlys barhau i ystyried cais Mr O'Keefe ei fod wedi ei ddiswyddo ar gam.

Yn ôl Mr Powell dyw'r awdurdod iechyd ddim yn derbyn honiad Mr O'Keefe ei fod wedi derbyn cam drwy'r broses ddisgyblu o ganlyniad i'r ffaith iddo wneud cwyn.

Ychwanegodd fod yr honiadau yn erbyn Mr O'Keefe wedi bod gerbron dau banel annibynnol, cyn bod aelodau o'r bwrdd iechyd wedi dod i'r penderfyniad ei fod yn euog o gamymddwyn difrifol ac y dylid ei diswyddo ar unwaith.

Cafodd y penderfyniad ei gadarnhau gan banel apêl yn ddiweddarach.

Ystyried dyfarniad

Yn ôl Mr Powell roedd Mr O'Keefe ei hunan yn derbyn ei fod wedi ymddwyn mewn modd annerbyniol.

Ond yn ôl Louise Chudleigh, Cwnsel ar ran Mr O'Keefe roedd e yn llawfeddyg ardderchog a'r prif reswm am ei apêl yw er mwyn cael yr hawl i weithio unwaith eto.

Dywedodd hefyd y byddai Mr O'Keefe yn honni iddo gael ei ddiswyddo ar gam oherwydd i'r achos yn ei erbyn gymryd cyhyd ac nad oedd y dystiolaeth yn ddigon cryf.

Dywedodd barnwr y tribiwnlys Wayne Beard Bear y byddai'n ystyried ei ddyfarniad ynglŷn â chaniatáu neu beidio cais y bwrdd iechyd na ddylai'r achos am ddiswyddo annheg gael ei glywed.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Peter O'Keefe, 51 oed, yn ymgynghorydd yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd,