Tad Cheryl James yn beirniadu'r heddlu ar ôl cwest

  • Cyhoeddwyd
Rhieni Cheryl JamesFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu rhieni Cheryl James yn ymgyrchu am flynyddoedd i gael atebion i farwolaethau eu merch

Mae tad y Preifat Cheryl James wedi dweud iddo gael ei drin gyda "diffyg parch llwyr" gan yr heddlu drwy gydol y cwest i farwolaeth ei ferch.

Dydd Gwener daeth y crwner i'r casgliad fod y Preifat James, 18 oed o Langollen, wedi lladd ei hun ym Marics Deepcut yn Surrey yn 1995.

Fe wnaeth Des James wrthod ymddiheuriad gan Heddlu Surrey, gan eu beirniadu am ddiffyg manylder yn eu hymchwiliadau gwreiddiol ar y pryd.

Roedd cyfreithiwr oedd yn cynrychioli'r heddlu wedi holi Mr James, gan ofyn a oedd ef yn ystyried ei hun fel rhywun oedd wedi tynnu sylw'r heddlu, oedd ar y pryd yn ymchwilio i achosion eraill.

Dywedodd y cyfreithiwr bod Mr James yn holi cwestiynau tra bod yr heddlu dan bwysau yn ceisio dod o hyd i'r plentyn ysgol oedd ar goll, Millie Dowler.

Gwnaeth Mr James ei sylwadau am yr heddlu ar ôl i'r ail gwest i farwolaeth ei ferch ddod i ben.

'Siomedig'

Y tu allan i Lys y Crwner dywedodd ei fod yn siomedig gyda'r rheithfarn ond fe wnaeth ddiolch i'r crwner am y modd yr oedd wedi cynnal yr achos.

Fe wnaeth Heddlu Surrey ryddhau datganiad yn dweud bod y teulu wedi dangos dyfal barhad wrth chwilio am atebion.

"Doedd unrhyw bwysau ychwanegol achoswyd i'r teulu yn y cwest ddim yn fwriadol, ac rydym yn ymddiheuro am y ffordd y maen nhw'n teimlo bod Heddlu Surrey wedi gwneud eu profiad yn waeth," meddai'r datganiad.

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw'r Preifat Cheryl James ym marics Deepcut yn 1995

Cafodd y Preifat James ei darganfod yn farw gyda bwled yn ei phen yn y gwersyll yn 1995.

Roedd hi'n un o bedwar milwr i farw yn y barics dros gyfnod o saith mlynedd.

Wrth roi ei ddyfarniad yn dilyn y cwest tri mis o hyd, dywedodd y crwner Brain Barker QC: "Y casgliad yw ei bod wedi gwneud hyn i'w hun.

"Roedd hyn yn weithred fwriadol gan Ms James."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y crwner bod yna dystiolaeth o awyrgylch "rhywiol" ym marics Deepcut

Fe wnaeth y cwest cyntaf i farwolaeth y Preifat James ym mis Rhagfyr 1995 gofnodi rheithfarn agored, ond dechreuodd ail gwest ym mis Chwefror ar ôl i farnwyr yr Uchel Lys ddileu canfyddiadau'r cwest cyntaf.

Yn gynharach, dywedodd y crwner bod yna dystiolaeth o awyrgylch "rhywiol" yn Deepcut, ac nad oedd y gofal yno'n ddigonol.

Doedd dim digon o swyddogion yn y barics i hyfforddi ac edrych ar ôl y milwyr ifanc, meddai, ac ychwanegodd eu bod nhw wedi diflasu a heb eu disgyblu.