BBC Cymru Fyw

Cyhoeddi rhestr fer Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Published
image captionYn ogystal â'r wobr ariannol, mae'r ysgoloriaeth hefyd yn cysylltu enw'r enillydd gyda Bryn Terfel
Mae panel o feirniaid wedi dewis y chwe chystadleuydd fydd yn ymgeisio am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel eleni.
Roedd y grŵp yn dewis y cystadleuwyr oedden nhw'n ei gredu oedd fwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed.
  • Mwy o straeon o Steddfod yr Urdd
Y chwech fydd yn cystadlu eleni fydd:
  • Steffan Hughes - Aelwyd y Waun Ddyfal
  • Rhydian Jenkins - Aelod Unigol Cylch Ogwr
  • Bethan Elin - Aelwyd Talwrn
  • Jams Coleman - Tu Allan i Gymru
  • Meilir Jones - Aelwyd yr Ynys
  • Lleucu Parri - Ysgol Gyfun Plasmawr
Ann Atkinson, Owain Llwyd, Gwennan Gibbard, Meinir Siencyn ac Ann Fychan oedd ar y panel dewis.
Bydd yr ysgoloriaeth eleni yn cael ei chynnal yn y Stiwt, Rhosllanerchrugog, nos Sul, 16 Hydref 2016.
Bydd yr enillydd hefyd yn cael gwobr ariannol o £4,000 i'w ddefnyddio er mwyn datblygu eu talent i'r dyfodol.
Dywedodd y panel bod safon y cystadlu yn "arbennig o dda" ac fe allai "sawl un arall fod wedi bod yn rhan o'r gystadleuaeth", gan ychwanegu: " Rydym yn ffyddiog y bydd noson anhygoel yn ein disgwyl yn y Stiwt yn Rhos ac rydym yn edrych ymlaen i weld y chwech yn perfformio eto."
Cafodd yr ysgoloriaeth ei sefydlu yn ôl yn 1999 a nod y wobr yw meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru. Yn ogystal â'r wobr ariannol, mae'r ysgoloriaeth hefyd yn cysylltu enw'r enillydd gyda'r canwr enwog Bryn Terfel, sy'n gefnogol iawn i ddatblygu talent newydd yng Nghymru.