'Dim digon o arian' i ddarparu'r M4 a'r Metro

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Does dim digon o arian ar gyfer yr M4 a'r Metro, meddai Jenny Rathbone

Mae Aelod Cynulliad Llafur wedi galw ar arian sy'n cael ei fenthyg gan Lywodraeth Cymru ar gyfer yr M4 i'w gael ei wario ar y Metro.

Yn ôl Jenny Rathbone does dim digon o gyllid ar gyfer y ddau gynllun.

Mae AC Canol Caerdydd yn dweud bod mwy o fanteision i gynllun y Metro, fydd yn gwella trafnidiaeth gyhoeddus yn ne Cymru, na'r M4.

Mae Llywodraeth Cymru yn honni y bydd yn gallu darparu'r ddau brosiect.

£500m

Cyn i bwerau newydd gael eu datganoli yn 2018, mae Llywodraeth y DU yn gadael i weinidogion Cymru fenthyg £500m ar gyfer ffordd osgoi'r M4.

Mae cyd-aelod Llafur Ms Rathbone, John Griffiths, hefyd wedi galw ar yr arian i gael ei wario ar y Metro.

Dywedodd aelod Dwyrain Casnewydd bod mwy o gefnogaeth wleidyddol iddo yn y Cynulliad na chynllun yr M4.

Mae asesiadau diweddar o ffordd osgoi'r M4 wedi amcangyfrif y byddai'r gost tua £1.1bn.

Tua £2bn fyddai cost y Metro, yn ôl un amcangyfrif diweddar.

Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Map arfaethedig cynllun Metro De Cymru

Dywedodd Ms Rathbone, sydd wedi mynegi ei phryderon am gynllun yr M4 yn y gorffennol, wrth BBC Cymru: "Does gennym ni ddim arian i wneud y ddau."

Mae angen "mwy o arian" ar y Metro os am ei "wneud yn iawn", meddai.

Ychwanegodd: "Dydw i ddim yn ymwybodol o unrhyw gronfa arall o arian y gallem ddefnyddio er mwyn cael yr arian yma. Dyw ddim yn bodoli.

"Dydyn ni methu cael arian Ewropeaidd ar gyfer yr M4. Mae gennym ni arian Ewropeaidd ar gyfer y Metro, ond dim yr holl arian sydd ei angen."

Y Cynulliad ddylai "benderfynu sut i ddefnyddio'r cyfleuster benthyg", meddai Ms Rathbone.

'Adlewyrchu ein blaenoriaethau'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae ffordd osgoi'r M4 a'r Metro yn bwysig iawn i'n gweledigaeth ni ar gyfer system drafnidiaeth lawn i Gymru.

"Cafodd y llywodraeth yma ei hethol ar fandad i weithredu ar y ddau brosiect uchelgeisiol yma a dyna fyddwn ni'n wneud.

"Bydd ein cynlluniau gwario ar gyfer y blynyddoedd nesa' yn adlewyrchu ein blaenoriaethau ar gyfer y weinyddiaeth hon."